Gegevens Holding

Vul onderstaande vragen in als uzelf als privé persoon de oprichter van een holding moet worden. Bij oprichting door een al bestaande B.V. kiest u voor oprichter B.V.

*= Verplicht

Persoonlijke gegevens

We wijzen u op ons privacybeleid

Vul onderstaande vragen over uzelf als oprichter van de holding in. Ga uit van de officiële namen zoals die bij de gemeente staan geregistreerd. Als u getrouwd bent geeft u uw eigen geboortenaam op en niet de achternaam van uw echtgenoot.

Voornamen*
Achternaam*
Geboortedatum*
Geslacht*
Geboorteplaats*
Burgerlijke Staat*
E-mailadres*
Telefoonnummer

Vul hier uw eigen e-mail-adres, telefoonnummer en woonadres in:

E-mailadres*
Telefoonnummer*
Straatnaam + Huisnummer*
Toevoeging
Postcode*
Plaats*
Land*

Uploaden legitimatiebewijs

Voeg een scan bij van uw paspoort, rijbewijs of Nederlandse Identiteitskaart. Niet-Nederlanders woonachtig in Nederland dienen een niet verlopen vreemdelingendocument te uploaden.
Waarom vragen wij dit? Na ontvangst van uw aanvraag controleren wij uw gegevens in een aantal registers. In een van die registers staan alle vermiste en gestolen legitimatiebewijzen vermeld. Ook voorkomen wij door het vragen van de scan aanvragen die niet serieus zijn. Uiteraard gaan wij als notariskantoor vertrouwelijk met uw gegevens om.
Met Safari via de iPad is het niet mogelijk een legitimatiebewijs te uploaden. In dat geval kan u na aanmelding alsnog uw legitimatiebewijs aan ons e-mailen. Het e-mailadres daarvoor vindt u in de ontvangstbevestiging die u na aanmelding via dit formulier van ons krijgt.

Uploaden legitimatiebewijs

Algemene voorwaarden

Om verder te kunnen gaan moet u akkoord gaan met de voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze website. Deze voorwaarden bestaan uit de reguliere door ons kantoor gehanteerde Algemene Voorwaarden aangevuld met specifieke voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze website.

U kan de van toepassing zijnde voorwaarden hier lezen, printen en downloaden als pdf bestand.

Algemene voorwaarden

Geplaatst kapitaal van de B.V.

Er is voor B.V.'s geen minimumkapitaal van €18.000 meer vereist. Standaard hebben B.V.'s die via deze site worden opgericht daarom een geplaatst kapitaal van €100 euro, verdeeld in honderd aandelen van een euro nominaal. Indien u meer geplaatst kapitaal wenst, bijvoorbeeld 10.000 euro, dan kan u dat hier aangeven.

Let wel: u dient er zelf zorg voor te dragen dat het geplaatste kapitaal, hetzij van €100 euro, hetzij meer, daadwerkelijk gestort wordt.

Geplaatst kapitaal in euro

De statutaire naam van uw B.V.

De letters B.V. moeten deel uitmaken van de naam. Deze moeten aan het begin of aan het eind van de naam staan. Wij gaan niet na of de door u opgegeven naam toelaatbaar is op basis van de handelsnaamwet of het merkenrecht. We gaan ervan uit dat u dan wel een door u ingeschakelde adviseur heeft onderzocht of de naam van de B.V. geen bezwaren oproept. Eventuele schade die ontstaat indien dat wel het geval is kan niet op ons verhaald worden.

Nadere informatie kan u vinden op onder meer de website van de Kamer van Koophandel http://www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten-of-overnemen/wat-moet-u-regelen/een-bedrijfsnaam-kiezen

Statutaire Naam

Vestigingsadres van de B.V.

Vul hier de adresgegevens in van de B.V. Dit is het adres waar de B.V. haar kantoor/bedrijf zal hebben. Als dit adres nog niet bekend is of als de B.V. is gevestigd op uw huisadres vult u de gegevens van uw huisadres in.

Straat + huisnummer*
Postcode*
Plaats*

Statutaire zetel

Normaal gesproken is de statuaire zetel de plaats waar de BV haar eerste vestigingsadres heeft (zie vorige vraag). U kan een andere zetel kiezen als dit adres binnenkort wijzigt en de B.V. verhuist naar een andere plaats.

Statutaire Zetel*

Fiscale eenheid

In een holdingstructuur is iedere bv in principe zelfstandig belastingplichtig, maar onder voorwaarden kunnen de verschillende bv's voor de vennootschapsbelasting gezamenlijk een fiscale eenheid vormen. Zij worden dan gezien als één belastingplichtige. Een belangrijk voordeel is dat winsten en verliezen onderling kunnen worden verrekend. Een belangrijk nadeel is dat iedere bv hoofdelijk aansprakelijk is voor de totale belastingschuld van de fiscale eenheid.

Werkmaatschappij*
Statutaire naam werkmaatschappij*
Omschrijving kernactiviteiten*

Zie voor de vereisten waaraan de naam moet voldoen het bovenstaande bij de vraag 'De statutaire naam van uw B.V.'

Aandelenkapitaal

Er is voor B.V.'s geen minimumkapitaal van €18.000 meer vereist. Standaard hebben B.V.'s die via deze site worden opgericht daarom een geplaatst kapitaal van €100 euro, verdeeld in honderd aandelen van één euro nominaal. Indien u voor uw holding meer geplaatst kapitaal wenst, bijvoorbeeld 10.000 euro, dan kan u dat hier aangeven.

Geplaatst kapitaal werkmaatschappij in euro

Volmacht

Wil u de oprichting van uw B.V. bij volmacht laten plaatsvinden of wil u persoonlijk op ons kantoor langs komen voor de ondertekening van de akte?

Volmacht*

Oprichtingsverklaring

Een oprichtingsverklaring is een verklaring van de notaris waaruit blijkt dat wij de oprichting van uw B.V. in behandeling hebben. Een oprichtingsverklaring is niet verplicht, maar wel noodzakelijk indien u uw B.V. als B.V.i.o. bij de Kamer van Koophandel wil inschrijven, bijvoorbeeld als u met spoed een inschrijvingsnummer nodig heeft. Een oprichtingsverklaring kost €35 ex BTW. Indien u een oprichtingsverklaring wenst, kan u dat hier aangeven.

Oprichtings-verklaring*

Akte van bekrachtiging

Soms wil u handelingen namens de op te richten B.V. verrichten. U wil bijvoorbeeld een huurcontract afsluiten of andere rechtshandelingen verrichten vóórdat de B.V. is opgericht. In dat geval is het noodzakelijk dat de B.V., zodra zij eenmaal is opgericht, de rechtshandelingen die namens haar zijn gedaan bij notariële akte bekrachtigt. Als de B.V. deze rechtshandelingen namelijk niet bekrachtigt, blijft u zelf hiervoor aansprakelijk in uw privé-vermogen. Het is daarom zeer aan te raden om de notaris een akte van bekrachtiging voor uw B.V. te laten opstellen. Een akte van bekrachtiging kost €95 ex BTW per B.V. en is aan te raden, maar niet verplicht.

Akte van bekrachtiging*

Boekjaar

Wij gaan standaard uit van een verlengd eerste boekjaar, dat eindigt op 31 december van het jaar na het jaar van oprichting (dus 31-12-2017). Als uw eerste boekjaar een jaar eerder moet eindigen (op 31-12-2016) of als de nieuwe B.V. wordt opgericht door een bestaande B.V. met een boekjaar dat afwijkt van het kalenderjaar kan u dat hier aangeven. Informeer bij uw accountant en/of belastingadviseur.

Boekjaar*

Spoed

Als het nodig is en als alles meezit kan een holding binnen tien dagen worden opgericht. Tegen een meerprijs kan een holding op kortere termijn worden opgericht. Indien u dit wenst, kunnen wij contact met u opnemen om uw B.V. zo snel mogelijk op te richten. Wij zullen u dan ook informeren over de kosten.

Met spoed*

Nieuwsbrief

Wil u kosteloos onze nieuwsbrief voor cliënten ontvangen? In deze tweemaandelijkse nieuwsbrief worden artikelen opgenomen over ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving die voor u als cliënt relevant kunnen zijn.

Aanmelden nieuwsbrief

Versturen

Als u alle vragen heeft ingevuld vult u hieronder de afgebeelde letters/cijfers in en klik op verstuur gegevens.

NB: Nadat u op aanvraag versturen heeft geklikt geeft u officieel opdracht voor het starten van de werkzaamheden voor de oprichting van uw B.V.(‘s). Indien wij de akten hebben voorbereid, maar de oprichting uiteindelijk niet doorgaat, brengen wij in plaats van het volledige bedrag €275,-- ex BTW per B.V. in rekening voor de verrichte werkzaamheden.

Controle


Niet leesbaar? Verander tekst

We wijzen u op onze Privacy- en cookieverklaring.