Welke rechtsvorm kies ik?

Wanneer u een nieuwe onderneming start, kiest u de rechtsvorm die het beste bij uw organisatie past. Dit is afhankelijk van welk type bedrijf u eigenaar bent. De rechtsvorm die u kiest heeft gevolgen voor onder meer betalingsverplichtingen en aansprakelijkheid. Standaard BV legt graag uit wat elke rechtsvorm inhoudt, zodat u weet welke u moet kiezen.

Besloten vennootschap (BV)

Een van de meest gebruikte rechtsvormen is de BV. Bij een BV zijn hoofdelijke aansprakelijkheidsrisico’s beperkt en is het kapitaal verdeeld in aandelen. Aandeelhouders bezitten de aandelen, maar deze worden niet vrij verhandeld.

Voordelen besloten vennootschap

De BV kent meerdere voordelen. De BV is een rechtspersoon en dit houdt in dat u niet zelf aansprakelijk wordt gesteld door schuldeisers. Tegenwoordig is het ook mogelijk om een flex-BV op te richten, waarbij u niet het (eerder wel benodigde) kapitaal van € 18.000 nodig heeft.

Nadelen besloten vennootschap

Bij het oprichten van een BV kan u bij wanbeleid wel aansprakelijk worden gesteld. Tevens betaalt u veel belasting wanneer de winst laag is.

Commanditaire vennootschap (CV)

De commanditaire vennootschap is vergelijkbaar met een VOF. De CV bestaat uit minimaal twee vennoten. Binnen de CV bestaan beherende en stille vennoten. Stille vennoten zijn personen die de onderneming financieren, maar zich niet actief bezighouden met het bedrijf.

Voordelen commanditaire vennootschap

U kiest voor de rechtsvorm CV wanneer uw organisatie financieel gesteund wordt door personen die zich verder graag afzijdig houden. Bij een commanditaire vennootschap heeft u recht op de fiscale voordelen MKB-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek. De stille vennoten hebben hier geen recht op, maar hebben wel profijt van investeringsaftrek of willekeurige afschrijving.

Nadelen commanditaire vennootschap

Elke beherende vennoot loopt het risico om met zijn of haar privévermogen hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor alle schulden van de CV. Bij stille vennoten kan alleen aanspraak worden gemaakt op de financiële inbreng.

Vennootschap onder firma (VOF)

Een bedrijf met de rechtsvorm vennootschap onder firma heeft meerdere eigenaren. Dit kunnen bestaande personen of rechtspersonen (zoals BV’s) zijn. Een VOF kunt u alleen of met meerdere personen oprichten. Bij oprichting levert elke oprichter een bijdrage. Vaak is dit geld, maar dit kunnen ook arbeidsuren of goederen zijn.

Voordelen vennootschap onder firma

Een voordeel van de VOF is dat er geen minimumkapitaal nodig is bij de oprichting. Dit is voor starters vaak aantrekkelijk. Ook voor de VOF geldt een laag inschrijfbedrag van € 51,30. Verder is het mogelijk om gebruik te maken van de fiscale voordelen ondernemersaftrek, investeringsaftrek en MKB-winstvrijstelling.

Nadelen vennootschap onder firma

Het nadeel van de VOF is dat schuldeisers aanspraak kunnen maken op het privévermogen van alle vennoten. Dit kan u privé dus raken, met name wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. In dat geval wordt er ook op het privévermogen van uw partner aanspraak gemaakt.

Maatschap

Een maatschap komt vaak voor bij tandartsen, huisartsen, fysiotherapeuten en advocaten. De rechtsvorm maatschap is een onderneming die bestaat uit twee of meer personen. Zij brengen bij oprichting ieder iets in en oefenen hun beroep onder een gemeenschappelijke naam uit. De winst delen ze.

Voordelen maatschap

Bij de maatschap is iedere betrokken ondernemer op gelijke hoogte aansprakelijk voor het bedrijf. Bij een faillissement geldt dat er nooit één persoon aansprakelijk is, maar dat ieder persoon aansprakelijk wordt gesteld. Wanneer blijkt dat slechts één persoon onbevoegd gehandeld heeft, wordt enkel deze persoon aansprakelijk gesteld. Voor de maatschap gelden dezelfde fiscale voordelen (ondernemersaftrek, investeringsaftrek en MKB-winstvrijstelling) als bij de VOF.

Nadelen maatschap

Bij de maatschap kunnen schuldeisers aanspraak maken op uw privévermogen. Daarnaast is de belasting op uw winst hoger dan bij vennootschappen.

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is een bedrijf met één persoon als eigenaar. Dit betekent echter niet dat er binnen dit bedrijf maar één persoon werkzaam is. Bij het kiezen van een eenmanszaak als rechtsvorm kunt u dus gewoon personeel aannemen.

Voordelen eenmanszaak

Een eenmanszaak heeft meerdere voordelen. Zo betaalt u een eenmalig bedrag van slechts € 51,30 voor de inschrijving bij de KvK. Het oprichten verloopt snel en gemakkelijk. Een ander voordeel is dat u in veel gevallen recht heeft op meer belastingvoordeel dan bij andere rechtsvormen, zoals de zelfstandigenaftrek.

Nadelen eenmanszaak

Wat een eenmanszaak nadelig kan maken, is dat u met uw privévermogen aansprakelijk bent voor mogelijke schulden van de onderneming. Een faillissement kan dus resulteren in problemen die u ook privé raken.

Naamloze vennootschap (NV)

De naamloze vennootschap is een stuk minder populair bij starters. Het kapitaal is bij een NV verdeeld in aandelen. De NV is alleen of met meerderen op te richten.

Voordelen naamloze vennootschap

De aandelen van een naamloze vennootschap zijn vrij te verhandelen op de beurs. Dit kan zonder dat hier een notaris tussen zit. Zolang er geen misstanden optreden, wordt binnen de NV niemand persoonlijk aansprakelijk gesteld.

Nadelen naamloze vennootschap

Voor het oprichten van een NV is een behoorlijk startkapitaal nodig, namelijk € 45.000. Ook is het van belang dat u bij de notaris een akte laat opstellen voor het vastleggen van de statuten.

Vereniging

De vereniging is een vorm van samenwerking met tenminste twee leden. Het samenwerken aan een gemeenschappelijk doel staat hierbij centraal. Dit doel kan bij een vereniging geen winst zijn. Verenigingen hebben een volledige of een beperkte rechtsbevoegdheid.

Voordelen vereniging

Het kiezen voor de rechtsvorm vereniging brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo hoeft een vereniging zonder onderneming geen belasting te betalen en bent u met een volledige rechtsbevoegdheid niet aansprakelijk te stellen met uw privévermogen. Daarnaast kan een vereniging personeel aannemen.

Nadelen vereniging

Een vereniging kan geen winst maken. Daarnaast is de bestuurder aansprakelijk te stellen met zijn of haar privévermogen wanneer de vereniging beperkte rechtsbevoegdheid heeft.

Stichting

De rechtsvorm stichting streeft naar realisatie van een ideaal. Met een stichting mag u winst maken, mits de winst wordt ingezet voor het sociale doel of ideëel van de stichting. Een stichting richt u alleen of met meerdere personen op.

Voordelen stichting

Kiest u voor de rechtsvorm stichting? Dan heeft u geen startkapitaal nodig bij de oprichting. Daarnaast hoeft een stichting zonder onderneming geen belasting af te staan en kunt u personeel aannemen.

Nadelen stichting

Het nadeel van een stichting is dat u niet verzekerd bent voor sociale verzekeringen.

Coöperatie

De coöperatie is een bijzondere vereniging die opkomt voor materiële belangen van de leden. Hierbij kan de winst aan de leden worden uitgekeerd. Een coöperatie kunt u niet alleen opzetten, maar met minimaal twee personen.

Voordelen coöperatie

Wanneer u de rechtsvorm coöperatie kiest, heeft u het voordeel dat uitsluitend het bedrijf aansprakelijk is bij schulden. Bij financiële tekortkoming is elk lid gelijkwaardig verantwoordelijk. Een ander voordeel van de coöperatie is dat het toe- en uittreden zeer makkelijk is.

Nadelen coöperatie

Het oprichten van een coöperatie neemt veel tijd in beslag, omdat u statuten moet opstellen. Daarnaast werkt u te allen tijde samen, wat betekent dat er voor elke beslissing overleg wordt gepleegd en dat u de winst deelt met alle leden.

Welke rechtsvorm kiezen?

Welke rechtsvorm kiest u? Bij Standaard BV helpen we u met alles rondom (het oprichten van) uw BV. Ontvangt u graag meer informatie? Vul ons aanvraagformulier in of bel ons via 0320 247 394.

We wijzen u op ons privacybeleid

Naam*
Bedrijf
E-mailadres*
Telefoonnummer
Vraag/ opmerking*

Niet leesbaar? Verander tekst

We wijzen u op onze Privacy- en cookieverklaring.