Wat is een oprichtingsverklaring?

Een oprichtingsverklaring is een verklaring waaruit blijkt dat wij de oprichting van uw B.V. in behandeling hebben. Indien nodig kan u deze gebruiken om uw op te richten BV zelf als B.V.i.o. (B.V. in oprichting) bij de Kamer van
Koophandel in te schrijven.