Indien uw aanvraag uiterlijk op 30 november 2020 compleet bij ons is ingediend, kunnen wij u nog garanderen dat de oprichting nog dit jaar kan plaatsvinden

Wat is een oprichtingsverklaring?

Een oprichtingsverklaring is een verklaring waaruit blijkt dat wij de oprichting van uw B.V. in behandeling hebben. Indien nodig kan u deze gebruiken om uw op te richten BV zelf als B.V.i.o. (B.V. in oprichting) bij de Kamer van
Koophandel in te schrijven.