Wat is een BV?

Een BV is een besloten vennootschap; de rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid en aandeelhouders die tevens eigenaar van de onderneming zijn. Het kapitaal van de BV bestaat uit aandelen dat in handen is van het bestuur. De aandelen staan op naam en zijn niet vrij te verhandelen, omdat de aandeelhouders ook de bestuurders zijn. Aandelenoverdracht is enkel mogelijk op basis van de voorwaarden die in de statuten opgenomen zijn.

Een BV online oprichten doet u al vanaf € 325,- via Standaardbv.nl. Na het invullen van het aanvraagformulier ontvangt u de conceptakte al binnen ca. 5 werkdagen. Neem contact op voor meer informatie of persoonlijk advies. We zijn elke werkdag bereikbaar via telefoonnummer 0320 – 247 394 en via e-mailadres info@standaardbv.nl.

BV aanvragen

Voordelen van een BV

Een BV heeft vele voordelen ten opzichte van andere rechtsvormen, waaronder:

  • Beperkte aansprakelijkheid
  • Minder belasting
  • Risicospreiding middels een holdingstructuur
  • Geen startkapitaal benodigd

Een onderneming zoals een eenmanszaak of VOF omzetten naar een BV is ook voordelig onder bepaalde voorwaarden. Lees alles over de voordelen van BV’s en het omzetten van andere rechtsvormen naar een BV.

Voordelen BV Omzetten naar BV

Het bestuur van de BV

De BV wordt bestuurd door een of meerdere eigenaren. De eigenaren zijn eveneens de aandeelhouders van de BV. Tijdens de aandeelhoudersvergadering zijn besluiten te nemen, zoals het benoemen, ontslaan en schorsen van bestuurders, statutenwijzigingen en ontbinding. Deze en meer regelingen leggen we vast in de statuten van de oprichtingsakte.

Statuten BV

Voorwaarden voor oprichting

Om een BV op te richten moet u aan verschillende eisen voldoen, zoals:

  • Notariële oprichtingsakte
  • Statuten van de BV
  • Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK)

Richt uw BV op via Standaardbv.nl en we zorgen ervoor dat u aan alle eisen voldoet: onze notaris formeert de oprichtingsakte, stelt de statuten op en schrijft de BV in bij het Handelsregister van de KvK.

Eisen BV oprichten

Soorten BV’s

Bij het oprichten van een BV heeft u de keuze uit verschillende soorten. Welke BV u het beste kunt kiezen, hangt af van de doelstelling van uw onderneming. Onze notaris adviseert u welke BV het beste past bij de doelstellingen van uw onderneming. De meest voorkomende soorten die we oprichten zijn:

Naast bovenstaande BV soorten zijn er nog een aantal vormen die we oprichten, maar minder vaak voorkomen: de advocaten BV, de Zorg BV en de IP BV.

BV soorten

Advies aanvragen

Heeft u vragen over de besloten vennootschap of wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact op met onze specialisten via telefoonnummer 0320 – 247 394 of via e-mailadres info@standaardbv.nl. We zijn elke werkdag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.