Wat is een BV?

Een BV is een van de soorten rechtsvormen die je kan gebruiken om een onderneming te voeren. Het bedrijf is in het geval van een BV een rechtspersoon. De BV kan zelf verplichtingen aangaan en schulden krijgen. In beginsel is de oprichter slechts beperkt aansprakelijk in het geval van schulden.

Wilt u meer informatie over een BV of het oprichten hiervan? Neem dan contact met ons op via info@standaardbv.nl of 0320 247 394.

Wat betekent ‘BV’?

De afkorting ‘BV’ betekent Besloten Vennootschap. Met besloten wordt bedoeld dat er een vaste groep mensen is die aandeelhouder is. Het kapitaal van de BV is namelijk verdeeld in aandelen. Vaak komt het in de praktijk voor dat er slechts één aandeelhouder is: de DGA (Directeur-grootaandeelhouder).

Aansprakelijkheid bij een BV

Zoals hierboven al beschreven, is een BV zelf aansprakelijk en is de oprichter slechts beperkt aansprakelijk. Dit komt omdat een BV een rechtspersoon is. Een rechtspersoon kan net als een natuurlijk persoon aansprakelijk zijn voor verplichtingen en schulden krijgen. Desondanks is het toch mogelijk om in bepaalde gevallen aansprakelijk te zijn als oprichter van de BV. Dan moet er sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. Dit betekent dat het voortbestaan van de BV in gevaar wordt gebracht door de oprichter. Lees hier meer over de aansprakelijkheid bij een BV.

Structuur van een BV

Een BV bestaat uit minstens twee organen: het bestuur en de Algemene Vergadering Aandeelhouders.

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering Aandeelhouders is de vergadering waar de aandeelhouders samenkomen. Zij benoemen het bestuur, mogen statuten wijzigen en de besloten vennootschap ontbinden.

Het bestuur

De bestuurders zijn tegelijkertijd ook aandeelhouders. Het kapitaal van de BV bestaat namelijk uit aandelen die onderverdeeld zijn onder de aandeelhouders. Alle aandeelhouders zijn voor een bepaald percentage eigenaar van de BV. Vaak is er maar één aandeelhouder: de DGA.

Raad van Commissarissen

In de statuten kan worden opgenomen dat er ook een Raad van Commissarissen is. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de gang van zaken binnen de BV.

Oprichten van een BV

Om een BV op te richten volgt u ons stappenplan. Allereerst vult u ons formulier in. Hierin geeft u onder andere aan wat het doel van de BV is en wat het vestigingsadres is. Vervolgens ontvangt u van ons binnen 5 à 10 werkdagen een concept-oprichtingsakte. Na het akkoord stellen onze notarissen de officiële oprichtingsakte op. Vervolgens schrijven we uw BV in de bij KvK en ontvangt u van ons de oprichtingsakte en het uittreksel van de KvK. Het oprichten van uw BV regelt u bij Standaard BV al vanaf € 500,- exclusief btw. Voor het overzicht met alle kosten verwijzen we u door naar onze pagina Kosten BV oprichten.

Direct uw BV oprichten

Voordelen van een BV

Het kiezen voor een BV als rechtsvorm brengt een aantal voordelen met zich mee:

  • De BV is een rechtspersoon, waardoor de eigenaar slechts beperkt aansprakelijk is.
  • U betaalt slechts 16,5% of 25% belasting over uw winst.
  • Het verplichte startkapitaal is slechts € 0,01.
  • Door een holdingstructuur op te richten, scheidt u de risico’s en bezittingen.
  • Een BV oogt professioneel.

Wat is het verschil tussen een BV en andere rechtsvormen?

Er zijn diverse verschillen tussen de BV en andere rechtsvormen. De grootste verschillen zitten hem in de aansprakelijkheid en de kosten. Een rechtsvorm die men regelmatig met de BV vergelijkt, is de NV (Naamloze Vennootschap). Beide zijn rechtspersonen, maar het belangrijkste verschil is dat voor de oprichting van een NV nog een minimum startkapitaal nodig is. Bij een BV is dat niet meer nodig.

Benieuwd naar alle verschillen tussen een BV en een eenmanszaak of VOF? Bekijk dan onderstaande pagina’s:

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over de BV of als u een BV wilt oprichten. Bel hiervoor naar 0320 247 394 of mail naar info@standaardbv.nl.