Wanneer kies je voor een BV?

Een BV kiezen ten opzichte van andere rechtsvormen loont als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Sinds de wetswijziging van de Flex BV in 2012 is het veel laagdrempeliger en aantrekkelijker geworden om een BV op te richten, waardoor startende ondernemers ook direct voor een BV kiezen. De voordelen van een BV zijn:

  • Beperkte privéaansprakelijkheid
  • Lagere belastingtarieven
  • Geen minimum startkapitaal nodig
  • Geen bank- en accountantsverklaring

Heeft u vragen over de voordelen van een BV of wilt u weten of een BV oprichten voor u loont? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0320 – 247 394 of door een e-mail te sturen naar info@standaardbv.nl.

Privéaansprakelijkheid

Veel ondernemers ervaren de privéaansprakelijkheid bij bepaalde rechtsvormen als een hoge drempel. Bij een eenmanszaak is de ondernemer bijvoorbeeld privéaansprakelijk voor eventuele schulden. Als u een BV opricht, dan bent u privé niet aansprakelijk voor schulden bij een faillissement. Alleen als onbehoorlijk bestuur bewezen kan worden, is er door schuldeisers aanspraak te maken op privéeigendommen.

Belastingtarieven

Als er voldoende winst behaald wordt, indien het zogenaamde omslagpunt is bereikt, dan hoeft er minder belasting afgedragen te worden dan bij een eenmanszaak. Het omslagpunt ligt op ca. € 150.000,- winst per jaar. Concreet houdt het in dat een BV oprichten pas echt loont als er meer winst behaald is. Dit komt omdat de belastingen dan lager zijn dan de inkomstenbelasting en de aftrekposten van een eenmanszaak.

Belastingtarief vennootschapsbelasting

De overheid heeft besloten om het tarief van de vennootschapsbelasting in de komende jaren stapsgewijs af te bouwen. Reden hiervoor is om ondernemen toegankelijker te maken. Vanaf 2020 daalt het tarief in de eerste schijf van 19% naar 16,5% en in de tweede schijf van 25% naar 22,55%. In 2021 dalen de tarieven verder tot 15% en 20,5%.

2018 2019 2020 2021
1e belastingschijf, bij winst t/m € 200.000 20% 19% 16,50% 15%
2e belastingschijf, bij winst > € 200.000 25% 25% 22,55% 20,50%

Startkapitaal

Sinds de invoering van de Flex BV in 2012 is een BV oprichten toegankelijker geworden. Ondernemers hoeven namelijk onder andere niet meer € 18.000,- startkapitaal in te brengen.

Verklaringen

Andere vereisten die zijn afgeschaft in de Flex BV zijn de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng van natura. Een Verklaring van Geen Bezwaar is tegenwoordig ook geen vereiste meer.

Gebruikelijkloonregeling

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) is in dienst van de BV en moet minimaal € 45.000,- per jaar aan inkomen uitgekeerd krijgen. Over het inkomen moet vervolgens inkomstenbelasting betaald worden. Dit is de gebruikelijkloonregeling. Daarnaast moet het salaris marktconform zijn, dat wil zeggen dat het minimaal 75% moet bedragen van de werknemer die vergelijkbaar werk doet. Ook moet het salaris net zo hoog zijn als het hoogste loon van overige werknemers.

In bepaalde gevallen is er een uitzondering voor de gebruikelijkloonregeling aan te vragen bij de Belastingdienst. De DGA moet dan aantonen dat het aannemelijk is dat een salaris lager dan € 45.000,- gebruikelijk is voor de werkzaamheden die zijn uitgevoerd. Bij akkoord mag er afgeweken worden van de gebruikelijkloonregeling.

In een slecht jaar, waar weinig of geen winst is gemaakt, moet door de gebruikelijkloonregeling relatief veel inkomstenbelasting afgedragen worden in vergelijking tot een eenmanszaak. Als u de rechtsvorm van een onderneming wilt omzetten naar een BV, dan is het dus belangrijk om jaarlijks zeker te zijn van een stabiele winst. Bij onzekerheid over de omzet is dat met andere rechtsvormen eenvoudiger op te vangen. Desalniettemin is continuïteit bij een BV gegarandeerd door de beperkte aansprakelijkheid van de eigenaar. Hieronder vindt u meer informatie over het omzetten naar een BV.

Eenmanszaak omzetten naar BV VOF omzetten naar BV

Vereisten BV oprichten

Door de Flex BV is het aantrekkelijker en toegankelijker geworden om een BV op te richten. Een minimum startkapitaal, een bankverklaring en een accountantsverklaring bij inbreng van natura zijn dus niet meer vereist. De voorwaarden waar u nog wel aan moet voldoen zijn:

  • Inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK)
  • Oprichtingsakte laten opstellen door een notaris en indienen bij de KvK

Neem contact met ons op voor meer informatie over de vereisten voor oprichting of start direct en vraag uw BV aan.

BV aanvragen

Na oprichting

Na het oprichten van een BV heeft u een publicatieplicht. Dat betekent dat u de jaarcijfers moet (laten) opstellen en deponeren bij de KvK. De eisen hiervoor zijn afhankelijk van de grootte van de onderneming. Het middelgroot bedrijf heeft bijvoorbeeld ook een controleplicht.

Als een ondernemer niet aan de publicatieplicht voldoet, dan wordt dat beschouwd als onbehoorlijk bestuur door nalatigheid. Bij een faillissement kunnen schuldeisers dan aanspraak maken op privévermogen.

Persoonlijk advies

Heeft u vragen over de voordelen van een BV of wilt u weten of het loont om uw onderneming om te zetten? Neem dan contact met ons op voor persoonlijk advies. We zijn elke werkdag van 09:00 tot 17:00 uur bereikbaar, via telefoonnummer 0320 – 247 394 en via e-mailadres info@standaardbv.nl.