VOF of BV

Bij de oprichting van een bedrijf met meerdere personen is het van belang te onderzoeken wat de beste ondernemingsvorm is. U heeft de keuze uit verschillende bedrijfsvormen, waaronder de vennootschap onder firma (VOF) en besloten vennootschap (BV). Kies de vorm die het beste bij uw situatie past door te kijken naar de belangrijkste juridische en fiscale voor- en nadelen en de verschillen in de oprichting van een VOF of BV. De rechtsvorm bepaalt onder andere uw aansprakelijkheid voor belastingverplichtingen en schulden.

Voor persoonlijke informatie over de keuze tussen een VOF of BV kunt u contact opnemen met Hak & Rein Vos Juridisch Adviseurs en Notarissen via onderstaande buttons.

Juridische verschillen

Een belangrijk verschil tussen een BV en VOF is de rechtsvorm, die met of zonder rechtspersoonlijkheid kan bestaan. Een VOF is een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Hierbij bent u persoonlijk aansprakelijk en geldt uw privévermogen als vermogen van het bedrijf. Met een BV richt u een rechtspersoon op, wat inhoudt dat u in de meeste gevallen niet aansprakelijk bent voor eventuele schulden. Kortom: een BV is een rechtspersoon, een VOF is een personenvennootschap.

Met een VOF zijn meerdere personen eigenaar en werkt u samen onder een gemeenschappelijke naam. Er is geen sprake van een rechtspersoon, daarom heet deze constructie een personenvennootschap. Elke vennoot is persoonlijk aansprakelijk voor alle handelingen van de VOF. Ook is iedere deelnemer privé aansprakelijk voor schulden of betalingsverplichtingen van de vennootschap als geheel.

Een BV is een rechtsvorm waarmee de aansprakelijkheid beperkt is tot het vermogen van het bedrijf. U als ondernemer bent aandeelhouder en bestuurder van het bedrijf, eventueel samen met andere aandeelhouders. Omdat een BV een rechtspersoon is, kan het net als een natuurlijk persoon contracten aangaan, verplichtingen nakomen en failliet gaan. U bent in loondienst van de BV en kunt in de meeste gevallen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schulden of een faillissement.

Fiscale verschillen tussen een VOF en een BV

Als eigenaar van een VOF betaalt u inkomstenbelasting voor ondernemers. In geval van meerdere eigenaren heeft elke vennoot een eigen deel winst waar hij inkomstenbelasting over betaalt. Zeker voor startende bedrijven kan dit gunstig zijn, omdat er de eerste jaren een aantal fiscale voordelen zijn. Dit zijn de ondernemersaftrek, de startersaftrek en de kleine ondernemersregeling. Wanneer u net gestart bent en uw bedrijf nog relatief weinig winst maakt, is een VOF meestal voordeliger.

Met een BV moet u rekening houden met vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting over het salaris van de directie en over uitgekeerd dividend. Op fiscaal gebied is een BV het meest voor de hand liggend als er op regelmatige basis minimaal € 130.000,- tot € 150.000,- winst per jaar geboekt wordt. Dit is veel gunstiger, omdat u vennootschapsbelasting betaalt van 16,5 tot 25% (in tegenstelling tot inkomstenbelasting tot maximaal 52% bij een VOF).

Kosten van een VOF of BV

Voor het oprichten van een VOF is geen startkapitaal nodig. Daarnaast gelden er geen oprichtingseisen. Wel dient u rekening te houden met de kosten voor de verplichte inschrijving in het Handelsregister. Voor de oprichting van een VOF betaalt u € 625,-.

Voor het oprichten van een BV betaalt u kosten voor het opstellen van de notariële akte. De kapitaalinbreng voor een besloten vennootschap is minimaal het symbolische bedrag van € 0,01. Een BV is daarnaast wettelijk verplicht om ieder boekjaar een jaarrekening en jaarverslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel, waar accountantskosten mee gemoeid zijn. Voor de oprichting van een BV met één oprichter betaalt u € 500,-. Wilt u een BV oprichten met twee oprichters? Dan betaalt u € 625,-. Voor meer dan 2 oprichters neemt u contact met ons op.

Verschil VOF en BV

 

VOF oprichten

BV oprichten

Beperkt persoonlijk aansprakelijk

Nee, u bent zelf hoofdelijk aansprakelijk Ja 

Rechtspersoonlijkheid

Nee  Ja

Verplichte opname Handelsregister

Ja  Ja

Oprichting met notariële akte

Nee, dit is wel aanbevolen  Ja

Startkapitaal nodig

Nee Ja, vanaf € 0,01 

Fiscaal gezien is het voor startende bedrijven voordelig om in eerste instantie in de vorm van een VOF te functioneren. Maar wanneer het bedrijf groeit, kan dit op termijn minder gunstig zijn, omdat er dan uiteindelijk inkomstenbelasting betaald moet worden over de gehele winst. Ook neemt het persoonlijke risico toe omdat uw privévermogen niet beschermd is bij schulden of faillissement. Alle vennoten zijn 100% aansprakelijk als de VOF haar verplichtingen niet nakomt.

Een groot voordeel van een BV is dat bestuurders beter beschermd zijn op het gebied van aansprakelijkheid. Het is daarnaast makkelijker om kapitaal aan te trekken, door aanvullende aandelen uit te geven en zo nieuwe investeerders aan te trekken. U betaalt minder belasting over de winst van een BV dan over inkomsten van een VOF. Een BV kent echter ook nadelen. U kunt bijvoorbeeld geen aanspraak maken op de gunstige belastingregelingen voor ondernemers. Daarnaast bent u verplicht elk boekjaar een jaarrekening te overleggen. Tot slot kunnen de kosten voor het oprichten van een BV snel oplopen. Wanneer u echter uw BV opricht via Standaard BV zijn deze kosten vanaf slechts € 500,-.

Oprichting van beide rechtsvormen

Voor een VOF heeft u geen notariële akte van oprichting nodig. Het is wel verstandig om een vennootschapscontract op te stellen, om zo de risico’s te beperken. Het is hiermee echter niet mogelijk om hoofdelijke aansprakelijkheid te verminderen.

Bij het oprichten van een BV is een notariële akte wel verplicht, evenals inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bij Standaard BV kunt u uw BV direct aanmelden via ons online formulier. Binnen 5 tot 10 werkdagen ontvangt u van ons de conceptakte van oprichting. Na uw akkoord stelt Standaard BV de oprichtingsakte op en wordt u ingeschreven bij de KvK.

Vragen over het verschil of de oprichting

Of een VOF of BV de beste keuze is voor u hangt vooral van uw persoonlijke situatie af. Onze experts staan u graag te woord bij al uw vragen over de keuze tussen een VOF of BV. Neem contact met ons op via 0320 247 394 of vul het contactformulier in.