Wat is een bankverklaring?

Een bankverklaring is niet meer nodig voor BV's. Een bankverklaring was een verklaring van de bank dat het aandelenkapitaal van € 18.000,-- voor de oprichting van de BV op de bankrekening stond. Op 1 oktober 2012 werd het verplichte minimumkapitaal van €18.000,-- echter afgeschaft en is een bankverklaring ook niet meer nodig.