Indien uw aanvraag uiterlijk op 30 november 2020 compleet bij ons is ingediend, kunnen wij u nog garanderen dat de oprichting nog dit jaar kan plaatsvinden

Wat is een bankverklaring?

Een bankverklaring is niet meer nodig voor BV's. Een bankverklaring was een verklaring van de bank dat het aandelenkapitaal van € 18.000,-- voor de oprichting van de BV op de bankrekening stond. Op 1 oktober 2012 werd het verplichte minimumkapitaal van €18.000,-- echter afgeschaft en is een bankverklaring ook niet meer nodig.