Waarom moet mijn handtekening op een volmacht worden gelegaliseerd?

Ter voorkoming van misbruik en fraude zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit vast te stellen. Dit vloeit voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).