Hoe werkt de legalisatie procedure?

Als u hebt gekozen voor de oprichting van de BV bij volmacht, moet uw handtekening op de volmacht worden gelegaliseerd door een Nederlandse notaris. Dat wil zeggen dat ondertekening plaatsvindt bij een notaris, die daarover een verklaring op de volmacht plaatst.
De procedure:

  • u neemt contact op met ons of met een door u te bepalen notaris in uw woon- of werkomgeving en maakt een afspraak voor het legaliseren van de volmacht;
  • bij legalisering dient u in het bezit te zijn van een geldig origineel legitimatiebewijs;
  • de volmacht wordt gelegaliseerd; dit is doorgaans een procedure die enkele minuten in beslag neemt.

Legalisering van de volmacht op ons kantoor is kosteloos. Elders kunnen daaraan kosten zijn verbonden.