Veelgestelde vragen

Hieronder beantwoorden we alvast een aantal veelgestelde vragen. Mocht u een andere vraag hebben kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

0320 247 394 info@standaardbv.nl

Direct naar:

1. Ik wil een normale BV oprichten, maar als dochter van een bestaande B.V. Kan dat op dezelfde manier?

Dat is inderdaad mogelijk. De BV wordt ook wel werkmaatschappij genoemd. Na aanmelding ontvangt u uw inloggegevens. Als u bent ingelogd op onze site heeft u twee opties. Een daarvan is de oprichting door een bestaande BV, waarvan u de directeur en enig aandeelhouder bent.

2. Wat is een oprichtingsverklaring?

Een oprichtingsverklaring is een verklaring waaruit blijkt dat wij de oprichting van uw BV in behandeling hebben. Indien nodig kunt u deze gebruiken om uw op te richten BV zelf als BV in oprichting bij de Kamer van Koophandel in te schrijven.

3. Heb ik een fiscaal adviseur nodig?

Het oprichten van een BV kan de nodige fiscale gevolgen met zich meebrengen. Laat u goed informeren door een fiscalist of een accountant/administrateur met voldoende fiscale kennis. Zeker als u al een bestaande eenmanszaak of vennootschap onder firma hebt en de werkzaamheden wilt voortzetten in een BV is een goede advisering van belang om verrassingen achteraf te voorkomen.

4. Wat is een bankverklaring?

Een bankverklaring is niet meer nodig voor BV's. Een bankverklaring was een verklaring van de bank dat het aandelenkapitaal van € 18.000,- voor de oprichting van de BV was gestort. Op 1 oktober 2012 werd het minimumkapitaal van €18.000,- echter afgeschaft en is een bankverklaring ook niet meer nodig.

5. Hoe kom ik aan een fiscaalnummer (RSIN)?

Bij de inschrijving in het handelsregister na de oprichting van uw BV (of bij de inschrijving van een BV in oprichting) wordt door de Kamer van Koophandel automatisch een RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) toegekend. Het RSIN vervangt het fiscaal nummer van de belastingdienst voor niet-natuurlijke personen.

6. Hoe werkt de legalisatie procedure?

Als u hebt gekozen voor de oprichting van de BV bij volmacht, moet uw handtekening op de volmacht worden gelegaliseerd door een Nederlandse notaris. Dat wil zeggen dat ondertekening plaatsvindt bij een notaris, die daarover een verklaring op de volmacht plaatst.
De procedure:

 1. U neemt contact op met ons of met een door u te bepalen notaris in uw woon- of werkomgeving en maakt een afspraak voor het legaliseren van de volmacht;
 2. Bij legalisering dient u in het bezit te zijn van een geldig origineel legitimatiebewijs;
 3. De volmacht wordt gelegaliseerd; dit is doorgaans een procedure die enkele minuten in beslag neemt.
 4. Legalisering van de volmacht op ons kantoor is kosteloos. Elders kunnen daaraan kosten zijn verbonden.

Verder lezen over legalisatie

7. Waarom moet mijn handtekening op een volmacht worden gelegaliseerd?

Ter voorkoming van misbruik en fraude zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit vast te stellen. Dit vloeit voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

8. Mijn situatie past niet binnen deze site. Wat moet ik doen?

Deze site is uitsluitend bedoeld voor het oprichten van een standaard BV. Vandaar ook de naam. Als u uw situatie niet kwijt kunt binnen de gestelde vragen, is uw geval hoogstwaarschijnlijk geen standaard geval. Raadpleeg nogmaals onze voorwaarden en neem telefonisch of per email contact met ons op voor nadere informatie en een kostenopgave voor uw situatie.

0320 247 394 info@standaardbv.nl

9. Moet ik nog steeds € 18.000 storten?

Nee, sinds 1 oktober 2012 is er geen startkapitaal van € 18.000,-- meer nodig voor BV's.

10. Waar kan ik meer informatie vinden over het oprichten van een B.V.?

Voor meer informatie kan u onder meer terecht op de website van Hak & Rein Vos juridisch adviseurs en notarissen, bij de Kamer van Koophandel, de KNB en de Belastingdienst.

11. Wat is een besloten vennootschap (bv)?

Een besloten vennootschap (B.V.) is een rechtspersoon met een beperkte aansprakelijkheid en een eigen vermogen. Het kapitaal van de BV bestaat uit aandelen die in bezit zijn van een vaste groep aandeelhouders die samen alle aandelen bezitten. Aandelen zijn niet overdraagbaar, omdat de aandeelhouders de bestuurders van de BV zijn. Elke BV heeft een aandelenregister met informatie over de aandeelhouders en het bijbehorende kapitaal.

De BV bestaat uit minimaal twee organen: een algemene vergadering en een bestuur. De algemene vergadering kan bestuurders benoemen, statuten wijzigen en de vennootschap ontbinden. In de statuten die bij de oprichting van de BV worden opgesteld staat onder meer hoeveel de aandelen waard zijn, hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden en wat de bevoegdheden van de verschillende organen zijn.

12. Moet ik de BV inschrijven bij de KvK?

Ja, het is verplicht om uw BV in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Wij schrijven uw BV in bij de KvK.

Let op: de Kamer van Koophandel zal u ná de inschrijving van de bv een aparte factuur toezenden van € 51,30. Dit betreft de kosten voor de eenmalige inschrijfvergoeding. Deze kosten komen dus bovenop onze declaratie en worden rechtstreeks door de Kamer van Koophandel aan u in rekening gebracht.

13. Flex BV oprichten?

Ook een Flex BV richt u op bij Standaard BV. Een Flex BV is eigenlijk een gewone BV. Met de toevoeging Flex verwijzen we naar een wetswijziging van 2012 waarin de vereisten voor de BV flexibeler werden. Deze veranderingen, waarvan u er hieronder een paar vindt, gelden dus niet alleen voor een zogenaamde Flex BV, maar voor alle BV’s:

 • Het oprichtingskapitaal veranderde van € 18.000,- naar € 0,01.
 • U heeft geen verplichte bankverklaring en accountantsverklaring nodig.
 • De euro is niet de verplichte valuta voor het aandelenkapitaal.
 • De vereisten voor statuten zijn versoepeld.
 • U kunt statuten gemakkelijker wijzigen.
 • Zelf aandelen kopen van de BV is gemakkelijker.
 • U mag besluiten nemen buiten de algemene vergadering.

Flex BV oprichten

14. Voordelen van een BV?

 • U bent niet hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden, omdat de BV een rechtsvorm met een beperkte aansprakelijkheid is.
 • U betaalt 16,5% of 25% belasting over de winst in plaats van maximaal 52% inkomstenbelasting.
 • U kunt BV’s met een holdingstructuur gebruiken om risico’s en bezittingen te scheiden.
 • U heeft slechts € 0,01 startkapitaal nodig voor de oprichting van een BV.
 • Een BV oogt professioneler dan bijvoorbeeld een eenmanszaak of VOF.

Lees meer over de voordelen van een BV.

15. BV opheffen?

U kunt uw BV opheffen met een formeel besluit van de aandeelhoudersvergadering. Standaard BV kan een aandeelhoudersbesluit voor u opstellen dat alle aandeelhouders ondertekenen om de BV op te heffen.

Vervolgens schrijft u de BV uit bij de Kamer van Koophandel. De BV mag bij de ontbinding geen vermogen of schulden meer hebben. Is er nog wel sprake van een positief of negatief vermogen, dan moet het bestuur van de ontbonden BV dit afhandelen.

16. Is een zakelijke rekening verplicht?

Nee, een zakelijke rekening openen is niet verplicht als u een BV opricht. Het is echter wel aan te raden, omdat het veel voordelen geeft:

 • Financieel overzicht
 • Transparante administratie
 • Gescheiden privérekening
 • Besparen op de boekhouder
 • Professionele uitstraling
 • Aftrekbaar van de belasting

Een zakelijke rekening is bovendien relatief voordelig te openen. Bij Knab opent u bijvoorbeeld al een rekening voor € 6,- per maand.