Statuten van een BV wijzigen

Bij de oprichting van een besloten vennootschap (BV) worden de statuten vastgesteld. In de statuten worden alle belangrijke zaken vastgelegd. Na verloop van tijd kan er echter veel veranderen. Mogelijk zijn de statuten van de BV niet meer actueel en is een wijziging noodzakelijk. De notarissen van Standaard BV helpen u graag. Bij een eenvoudige wijziging zoals de naam en/of het doel kost dit u slechts € 375,- exclusief btw.  Neem vrijblijvend contact met ons op om een wijziging in de statuten van uw BV te bespreken.

Waarom de statuten wijzigen

Er zijn verschillende redenen om de statuten van een BV te wijzigen. De voornaamste reden is een aanpassing in het aandelenkapitaal, de bedrijfsnaam of de activiteiten.

Aandelenkapitaal aanpassen

Het aandelenkapitaal kan aangepast worden. Door het totale kapitaal van de onderneming te verlagen. Dit kan vooral bij bedrijven die voor 2012 opgericht zijn erg handig zijn. Destijds was er namelijk nog sprake van een verplicht kapitaal van € 18.000,-. Inmiddels bestaat deze regel niet meer. U kunt dus het kapitaal uit uw onderneming halen. Dit moet wel via een wijziging in de statuten gebeuren.

Als er nieuwe aandelen bij moeten komen, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe aandeelhouder komt, dan moet dat geregeld worden in een akte van uitgifte aandelen (ook wel genoemd: emissie). Daarvoor is een wijziging van de statuten niet altijd nodig.

Bedrijfsnaam aanpassen

De bedrijfsnaam van de BV is vastgelegd in de statuten. Wanneer u de naam wilt wijzigen, moet dit dus ook in de statuten aangepast worden.

Activiteiten aanpassen

Het doel van de BV is een van de hoofdonderdelen van de statuten. Alle activiteiten die een besloten vennootschap onderneemt, moeten dienstbaar zijn aan het doel. Als u besluit dat u ook andere activiteiten met uw BV wilt ondernemen die niet bij het gestelde doel passen, dan is een statutenwijziging noodzakelijk om te zorgen dat u niet in strijd met de wet handelt. Op basis van het doel van uw BV wordt de vorm bepaald:

Voorwaarden statutenwijziging

Om de statuten te wijzigen moeten een aandeelhoudersbesluit en een notariële akte gemaakt worden. Het aandeelhoudersbesluit moet schriftelijk vastgelegd worden. Dit gebeurt vaak naar aanleiding van een aandeelhoudersvergadering. Het besluit moet dan dus schriftelijk vastgelegd worden in de notulen van deze vergadering of in een apart aandeelhoudersbesluit.

Daarnaast moet er een notariële akte opgesteld en getekend worden om de statutenwijziging te verwerken in het aandeelhoudersregister en bij de Kamer van Koophandel.

Stappen om de statuten te wijzigen

De statuten van de BV kunt u wijzigen in een aantal eenvoudige stappen. Allereerst neemt u contact op met de notarissen van Standaard BV om de statutenwijziging te bespreken. De notaris geeft aan welke documenten noodzakelijk zijn om de statutenwijziging door te voeren. Nadat u de benodigde stukken naar Standaard BV gestuurd heeft zorgen wij ervoor dat de akte definitief gemaakt wordt en in het Handelsregister wordt opgenomen. De notaris stuurt een afschrift van de akte en de wijzigingen naar de KvK. U ontvangt een afschrift van de vernieuwde statuten, de ingediende akte en een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

In het kort werkt het als volgt:

  1. Contact met een notaris van Standaard BV
  2. Noodzakelijke stukken aanleveren
  3. De notaris regelt de wijziging
  4. De statuten worden ingediend bij de KvK
  5. De statuten van uw BV zijn officieel gewijzigd

Statuten wijzigen via Standaard BV

Om de statuten van een BV te wijzigen kunt u contact opnemen met de notarissen en juristen van Standaard BV. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0320 247 394 of per e-mail via info@standaardbv.nl.

We wijzen u op ons privacybeleid

Naam BV:*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
KvK-nummer*
Statuten

Wij kunnen de statuten ook voor u opvragen. Deze kosten worden doorbelast.

Kopie aandeelhoudersregister*
Kopie legitimatiebewijs aandeelhouder(s) en bestuurder(s)*
Wat moet er gewijzigd worden in de statuten?*

De volgende velden zijn alleen van toepassing wanneer u uw aandelenkapitaal wil verlagen.

Kopie laatst vastgestelde jaarrekening:
Hoeveel moet er terugbetaald worden?

Niet leesbaar? Verander tekst

We wijzen u op onze Privacy- en cookieverklaring.