Wat staat er in de statuten van een BV?

Wanneer u een BV gaat oprichten is het verplicht om de statuten op te stellen. Het is namelijk niet mogelijk om een BV te hebben zonder statuten. In de statuten staan simpelweg de interne regels die de organisatie hanteert. De notarissen van Standaard BV helpen u graag verder bij het opstellen en bij de oprichting van uw BV.

Statuten opstellen

Heeft u vragen of wilt u de statuten van uw BV laten opstellen? Neem dan contact met ons op via 0320 – 247 394 of via ons contactformulier. Onze notarissen voeren ook wijzigingen van de statuten door.

Wie stelt de statuten op?

Bij de oprichting van de BV stelt een van onze notarissen de statuten op aan de hand van de door u opgegeven informatie op het oprichtingsformulier. De eerste versie van deze statuten nemen we op in de conceptoprichtingsakte. Gaat u akkoord met het concept? Dan nemen we ze op in de officiële notariële akte. Als u nog iets wilt aanpassen, bespreken we dit en vullen we de statuten waar nodig aan.

Wat staat er verplicht in de statuten?

Er is een aantal zaken die altijd in de statuten moeten staan. Hierbij gaat het om:

 • Naam en vestigingsplaats van de BV
 • Doelstelling van de BV
 • Soorten aandelen
 • Regels over de overdracht van de aandelen
 • Waarde van de aandelen
 • Besluitvorming
 • Ontbinding van de BV
 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuurders
 • Blokkeringsregeling
 • Benoeming en ontslag van bestuurders

Belangrijkste zaken in de statuten

We lichten graag diverse van deze verplichte onderdelen toe. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van de statuten en ze hebben een grote invloed op de gang van zaken van de BV.

Doelstelling

In de statuten legt u de doelstelling van de BV vast. Deze doelstelling bepaalt de grenzen van de werkzaamheden die uitgevoerd mogen worden. Voeren bestuurders activiteiten uit die buiten de bevoegdheden liggen, dan lopen ze het risico op privéaansprakelijkheid.

Aanbiedingsplicht en blokkeringsregeling

Wil een medeaandeelhouder zijn of haar aandelen verkopen, dan is het begrijpelijk dat u niet wilt dat ze zomaar aan een onbekende derde worden verkocht. Met de aanbiedingsplicht zorgt u ervoor dat de aandeelhouder eerst de aandelen moet aanbieden aan de anderen binnen de BV. Met de blokkeringsregeling beperkt u de overdracht van de aandelen aan derden. We stellen er specifieke voorwaarden voor op. Voorbeelden van zulke voorwaarden zijn:

 • Een meldplicht bij de directie
 • De aanbiedings- en acceptatietermijn

Het is ook mogelijk om vast te leggen dat er geen blokkeringsregeling van toepassing is.

Aandelen

In de statuten staat hoeveel aandelen de BV heeft en wat de verdeling is tussen de aandeelhouders. Kies voor een makkelijk deelbaar getal om problemen in de toekomst te voorkomen wat betreft het overdragen van de aandelen.

Besluitvorming

In de statuten neemt u ook de manier van besluitvorming op. Het komt regelmatig voor dat de meningen verschillen. Door hier van tevoren regels voor op te stellen, kunt u hier later op terugvallen wanneer u knopen moet doorhakken.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuurders

Wilt u een BV oprichten met meerdere bestuurders? Dan adviseren we om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders op te nemen in de statuten. U stelt hiervoor regels op over de handelingen die een bestuurder mag verrichten. Een voorbeeld hiervan is een tweehandtekeningenstelsel, waarbij twee bestuurders moeten tekenen voordat een handeling uitgevoerd mag worden namens de BV.

Statuten wijzigen

Heeft u tijdens de oprichting van de BV bepaalde zaken in de statuten opgenomen die na verloop van tijd niet meer kloppen? Dan is het noodzakelijk om een wijziging in de statuten aan te brengen. Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de naam of de activiteiten. Voor slechts € 375,- exclusief btw wijzigen onze notarissen uw statuten.

Statuten BV wijzigen

Statuten opstellen bij de oprichting van een BV

Wanneer u zover bent, richt u eenvoudig via Standaard BV een BV op. U vult een formulier in en aan de hand van deze input gaan we aan de slag met het opstellen van de conceptoprichtingsakte. Deze ontvangt u binnen 5 tot 10 werkdagen.

BV oprichten al vanaf € 500,-

Vragen over de statuten van een BV

Heeft u nog vragen over de statuten of wilt u graag meer informatie ontvangen over een bepaald onderdeel van de statuten? Neem dan contact met ons op via 0320 – 247 394 of via onderstaand contactformulier.

We wijzen u op ons privacybeleid

Naam*
Bedrijf
E-mailadres*
Telefoonnummer
Vraag/ opmerking*

Niet leesbaar? Verander tekst

We wijzen u op onze Privacy- en cookieverklaring.