Flex BV oprichten

Laat uw Flex BV oprichten: binnen tien werkdagen opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Standaard BV neemt u het hele oprichtingsproces uit handen. U krijgt al in enkele dagen een concept oprichtingsakte onder ogen. Profiteer van de uitstekende service en specialistische kennis van Standaard BV:

 • Voor slechts € 500,- uw Flex BV opgericht door een notaris
 • Uw onderneming oprichten binnen 10 werkdagen
 • Inclusief inschrijven bij de Kamer van Koophandel
 • Onze notarissen zijn gespecialiseerd in het stichten van ondernemingen

Kosten Flex BV oprichten

U betaalt een vaste prijs voor het oprichten van een Flex BV. De kosten voor de notariële akte, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het aandeelhoudersregister zijn inbegrepen.

Flex BV oprichten € 500,-
Uittreksels handelsregister € 15,40

Let op: de Kamer van Koophandel zal u ná de inschrijving van de bv een aparte factuur toezenden voor de eenmalige inschrijfvergoeding. Deze kosten komen dus bovenop onze declaratie, maar worden rechtstreeks door de Kamer van Koophandel aan u in rekening gebracht. De kosten bedragen € 51,30 per op te richten rechtspersoon.

Flex BV oprichten

Verschil Flex BV en reguliere BV

De Flex BV verschilt, ondanks zijn naam, niets van de reguliere BV. De term Flex komt oorspronkelijk van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht. Deze wet werd in 2012 opgesteld om de regels rondom BV’s te versoepelen. De wetgeving geldt voor alle BV’s, dus niet alleen voor de Flex BV. U profiteert van een aantal regels die het gemakkelijker maken om een onderneming te stichten en te wijzigen:

 • Verplicht startkapitaal van € 0,01
 • Geen accountantsverklaring nodig
 • Versoepeling van regels voor statuten
 • Besluitvorming buiten algemene vergadering mogelijk
 • Aanpassing van statuten is gemakkelijker

In 3 stappen uw Flex BV opgericht

Richt uw eigen Flex BV op bij Standaard BV: doorloop de drie stappen en binnen 10 werkdagen is de oprichting van uw BV afgerond.

 • Stap 1

  Aanvraagformulier invullen

Vul het formulier in om de oprichting van een Flex BV bij ons aan te vragen. U geeft onder meer het doel van de BV, uw contactgegevens en het vestigingsadres op. Verzend het formulier direct om binnen 10 werkdagen uw onderneming op te richten.

 • Stap 2

  Conceptakte

Standaard BV stelt op basis van uw formulier een concept oprichtingsakte op voor uw Flex BV. U ontvangt de akte binnen vijf à tien werkdagen.

 • Stap 3

  Oprichting van uw Flex BV

Zodra we de ingevulde formulieren ontvangen, richten we uw onderneming op. U ontvangt van ons het afschrift van de oprichtingsakte, het KvK-uittreksel en het aandeelhoudersregister.

Richt direct uw Flex BV op!

Voordelen van het oprichten van een Flex BV

Ten opzichte van andere rechtsvormen als de eenmanszaak en VOF biedt de Flex BV u diverse voordelen:

 • Als ondernemer bent u beperkt aansprakelijk: eventuele schuldeisers kunnen enkel een beroep doen op de eigendommen van de BV, niet op uw persoonlijke bezittingen.
 • Bij een winst van meer dan € 100.000,- per jaar betaalt u minder belasting dan met een VOF of eenmanszaak.
 • Investeringen kunt u aftrekken van de winst: u betaalt vervolgens een lager bedrag aan vennootschapsbelasting.

Nadelen oprichten Flex BV

Om u een weloverwogen keuze te laten maken, vertellen we u ook over de nadelen van de Flex BV.

 • U maakt geen aanspraak op de zelfstandigenaftrek, startersaftrek of winstvrijstelling. Bij een winst onder de € 100.000,- kunt u dus overwegen of een VOF of eenmanszaak financieel aantrekkelijker voor u is.
 • De oprichtingskosten van een BV zijn hoger dan van een VOF of eenmanszaak.

Flex BV oprichten met terugwerkende kracht

Indien u uw huidige bedrijf wilt omzetten naar een BV is het mogelijk om de Flex BV met terugwerkende kracht om te zetten. Hiervoor heeft u een intentieverklaring of voorovereenkomst nodig, zodat u meer tijd heeft om een beslissing te maken over de omzetting. Bij de ruisende inbreng is het mogelijk om de BV met een terugwerkende kracht van drie maanden op te richten. Bij de geruisloze inbreng is dit zelfs mogelijk tot negen maanden.

Indien de Flex BV niet de juiste rechtsvorm is voor uw onderneming, kunt u een holding, werkmaatschappij of management BV oprichten. U kunt ook uw huidige onderneming omzetten naar een BV.

Zakelijke rekening

Een zakelijke rekening is niet verplicht, maar het geeft u wel veel voordelen. Met een BV zorgt dat bijvoorbeeld voor:

 • Beter financieel overzicht met een gescheiden privérekening
 • Eenvoudig beheer van facturen
 • Professionaliteit met facturen op naam van het bedrijf
 • Aftrekbare kosten van de belasting

Veel boekhouders en accountants vragen doorgaans een zakelijke rekening, voordat ze überhaupt de administratie willen beheren. Daarnaast zijn de kosten van zakelijke rekeningen tegenwoordig vergelijkbaar met die van privérekeningen. Een zakelijke rekening opent u bij Knab bijvoorbeeld al voor € 6,- per maand.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over een Flex BV oprichten? Bel dan 0320 247 394 of vul het contactformulier in. Onze notarissen helpen u graag verder.

We wijzen u op ons privacybeleid

Naam*
Bedrijf
E-mailadres*
Telefoonnummer
Vraag/ opmerking*

Niet leesbaar? Verander tekst

We wijzen u op onze Privacy- en cookieverklaring.