Eisen BV oprichten

De wettelijke eisen waar u aan moet voldoen als u een BV wilt oprichten zijn eenvoudig en snel geregeld met Standaard BV. We zorgen onder andere voor het opstellen van de notariële oprichtingsakte en een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Alle eisen waar u aan moet voldoen zijn:

Een BV oprichten is door de bescheiden eisen zeer laagdrempelig geworden. Standaard BV helpt u graag bij het oprichten van een BV dat aan alle eisen voldoet. Wilt u een adviesgesprek aanvragen of een wettelijk correcte BV oprichten? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0320 - 247 394 of start direct met oprichten via onderstaande button. Wij richten een BV al op voor € 325,-.

BV oprichten

Notariële oprichtingsakte met statuten

De oprichtingsakte wordt opgesteld door de notaris. In de akte worden de statuten van de BV opgenomen. Hier zijn alle belangrijke zaken omtrent de BV in vastgelegd, waaronder:

  • De bedrijfsnaam
  • De vestigingsplaats
  • Doelomschrijving van de BV
  • Waarde van de aandelen
  • Regels v.w.b. overdracht van aandelen
  • Eisen van het aandeelhouderschap
  • Invloed van de aandeelhouders
  • Bevoegdheden en benoeming bestuur

Via ons stappenplan richt u eenvoudig, in 3 stappen online uw BV op. Hierbij stellen we een eerst een conceptakte op, die onze notaris na uw akkoord definitief maakt. Doorgaans heeft u dan al binnen 10 dagen de oprichtingsakte van uw BV in handen.

Startkapitaal

Een minimum startkapitaal van € 18.000 is geen vereiste meer om een BV op te richten. In plaats van dat bedrag geldt er tegenwoordig een startkapitaal van € 0,01. Het startkapitaal mag ook in de vorm van andere bezittingen dan geld worden ingebracht, bijvoorbeeld als onroerend goed.

Een BV oprichten met weinig startkapitaal lijkt op het eerste gezicht een slimme keuze, maar de praktijk leert dat het niet altijd zo is. Met een laag startkapitaal bestaat er namelijk een risico op privéaansprakelijkheid. Lees verder over startkapitaal BV oprichten.

Inschrijving KvK

Voor oprichting moet de BV ingeschreven zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Met inschrijving in het register voorkomt u aansprakelijkheid van uw privébezittingen. Kies ervoor om uw BV op te richten door Standaard BV en we zorgen dat uw onderneming ingeschreven wordt. Na inschrijving ontvangt u een KvK-uittreksel.

Functies binnen de BV

Voor oprichting is het vereist om een oprichter, bestuurder en aandeelhouder te hebben. Dit kan één persoon zijn, maar ook meerdere personen. Voor oprichting moeten de functies vastgelegd worden.

Na oprichting

Na het oprichten van de BV is het verplicht om jaarrekeningen op te stellen en ze in te dienen bij de KvK. Door de jaarrekening in te dienen bij de KvK worden de financiële resultaten openbaar en inzichtelijk voor aandeelhouders en andere belanghebbenden. De wettelijke eisen per jaarrekening zijn bepaald op basis van de grootte van de vennootschap. Hoe groter de BV is, hoe meer informatie openbaar gemaakt moet worden in de jaarrekening.

Meer informatie over de wettelijke eisen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de eisen voor BV oprichten? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0320 – 247 394 of door een e-mail te sturen naar info@standaardbv.nl.