Soorten BV's

Ondernemen en een BV oprichten is stap 1. Vervolgens moet u een keuze maken voor een van de BV soorten op basis van uw ondernemingsdoelstelling:

Wilt u snel en eenvoudig een BV oprichten? Maak dan gebruik van ons online stappenplan. In slechts 3 stappen richt u direct uw BV op. Voor meer informatie of hulp bij de keuze voor een BV soort belt u naar 0320 247 394 of stuurt u een e-mail naar info@standaardbv.nl.

Flex BV

Een flex BV dankt de naam aan de wetswijziging uit 2012, waarmee de regels omtrent het oprichten van een BV soepeler zijn geworden. Een BV oprichten is nu veel laagdrempeliger. De flex BV is dan ook alleen een andere benaming voor een reguliere BV.

Flex BV oprichten

Werkmaatschappij

In de werkmaatschappij worden de dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd. De dochterondernemingen van een holding BV zijn werkmaatschappijen. Voor het oprichten van een werkmaatschappij is een holding dan ook vereist.

Werkmaatschappij oprichten

Holding

In een holding worden meerdere BV’s ondergebracht. De holdingstructuur geeft aan dat meerdere BV’s met elkaar verbonden zijn, waarbij waardevolle activa in de Holding BV worden ondergebracht en een of meerdere dochterondernemingen de bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Het voordeel is dat waardevolle activa beschermd zijn tegen faillissement door ze onder te brengen in een holding BV.

Holding oprichten

Management BV

De management BV wordt opgericht door een persoon die eigenaar en directeur van de BV is. Na oprichting kan de eigenaar zichzelf verhuren aan andere ondernemingen om werkzaamheden uit te voeren. Voornamelijk vanwege belastingtechnische voordelen is een management BV aantrekkelijk. Voor de werkmaatschappij biedt dit privaatrechtelijke voordelen, omdat er geen personeel in dienst is.

Management BV oprichten

Overige BV soorten

Andere soorten van een besloten vennootschap die minder vaak voorkomen zijn:

Spaar BV

In een spaar BV wordt vermogen ondergebracht. Voor vermogende mensen heeft deze BV fiscale voordelen, omdat spaargeld bij lage rente relatief hoog belast is. In een spaar BV moet alleen belasting betaald worden over het werkelijk behaalde rendement.

ZZP BV

Veel ZZP’ers kiezen voor de rechtsvorm eenmanszaak als ze een onderneming oprichten. Een BV oprichten brengt echter ook voordelen voor ZZP’ers met zich mee, bijvoorbeeld bij speciale statuten. De ZZP BV kan dan onder andere als payrollonderneming optreden.

IP BV

Een IP BV wordt opgericht om intellectuele eigendomsrechten in onder te brengen. Het is hetzelfde als een reguliere BV, maar dient enkel een ander doel. Deze BV soort is geschikt om risicovolle bedrijfsactiviteiten te splitsen van waardevolle intellectuele eigendom. De bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht in een werkmaatschappij en van het intellectuele eigendom mag gebruik gemaakt worden via een overeenkomst.

Advocaten BV

Een advocaten BV is een rechtsvorm voor advocaten. In deze BV moeten aangepaste statuten opgenomen worden om te voldoen aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hieronder vallen onder meer onafhankelijkheid van de advocaten en dat de aandelen eigendom van in Nederland ingeschreven advocaten blijven. Daarnaast is het ook een belangrijke eis dat de meerderheid van de Raad van Bestuur van de BV bestaat uit in Nederland ingeschreven advocaten.

Zorg BV

De zorg BV is de naam van een besloten vennootschap die wordt opgericht door zorginstellingen. Voor oprichting moeten deze organisaties voldoen aan de voorwaarden van de Wet Toezicht Zorginstellingen. Onderdeel hiervan is dat de statuten aan de gestelde transparantie eisen moeten voldoen. De zorg BV is dan ook hetzelfde als een reguliere BV, maar heeft enkel een andere benaming doordat zorginstellingen aan de transparantie eisen moeten voldoen.

Contact opnemen

Heeft u vragen over een van de BV soorten of wilt u persoonlijk advies welke soort het meest geschikt is voor uw onderneming? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0320 247 394 of door een e-mail te sturen naar info@standaardbv.nl.