Gegevens nieuwe B.V. (privé oprichter)

Vul onderstaande vragen in als uzelf als privé persoon de oprichter van de nieuwe B.V. moet worden. Bij oprichting door een al bestaande B.V. kiest u voor oprichter B.V.

*= Verplicht

Persoonlijke gegevens

We wijzen u op ons privacybeleid

Aantal oprichters*

Wilt u een BV oprichten met meer dan 2 oprichters? Neem dan contact met ons op.

Vul onderstaande vragen over uzelf als oprichter van de B.V. in. Ga uit van de officiële namen zoals die bij de gemeente staan geregistreerd. Als u getrouwd bent geeft u uw eigen geboortenaam op en niet de achternaam van uw echtgenoot.

 

Oprichter

Voornamen*
Achternaam*
Geboortedatum*
Geslacht*
Geboorteplaats*
Burgerlijke Staat*
E-mailadres*
Telefoonnummer

Vul hier uw eigen e-mail-adres, telefoonnummer en woonadres in:

E-mailadres*
Telefoonnummer*
Straatnaam + Huisnummer*
Toevoeging
Postcode*
Plaats*
Land*

Uploaden legitimatiebewijs

Voeg een scan bij van uw paspoort, rijbewijs of Nederlandse Identiteitskaart. Niet-Nederlanders woonachtig in Nederland dienen een niet verlopen vreemdelingendocument te uploaden.
Waarom vragen wij dit? Na ontvangst van uw aanvraag controleren wij uw gegevens in een aantal registers. In een van die registers staan alle vermiste en gestolen legitimatiebewijzen vermeld. Ook voorkomen wij door het vragen van de scan aanvragen die niet serieus zijn. Uiteraard gaan wij als notariskantoor vertrouwelijk met uw gegevens om.
Met Safari via de iPad is het niet mogelijk een legitimatiebewijs te uploaden. In dat geval kan u na aanmelding alsnog uw legitimatiebewijs aan ons e-mailen. Het e-mailadres daarvoor vindt u in de ontvangstbevestiging die u na aanmelding via dit formulier van ons krijgt.

Uploaden legitimatiebewijs

Oprichter 2

Voornamen*
Achternaam*
Geboortedatum*
Geslacht*
Geboorteplaats*
Burgerlijke Staat*

Vul hier uw eigen e-mail-adres, telefoonnummer en woonadres in:

E-mailadres*
Telefoonnummer*
Straatnaam + Huisnummer*
Toevoeging
Postcode*
Plaats*
Land*

Uploaden legitimatiebewijs

Voeg een scan bij van uw paspoort, rijbewijs of Nederlandse Identiteitskaart. Niet-Nederlanders woonachtig in Nederland dienen een niet verlopen vreemdelingendocument te uploaden.
Waarom vragen wij dit? Na ontvangst van uw aanvraag controleren wij uw gegevens in een aantal registers. In een van die registers staan alle vermiste en gestolen legitimatiebewijzen vermeld. Ook voorkomen wij door het vragen van de scan aanvragen die niet serieus zijn. Uiteraard gaan wij als notariskantoor vertrouwelijk met uw gegevens om.
Met Safari via de iPad is het niet mogelijk een legitimatiebewijs te uploaden. In dat geval kan u na aanmelding alsnog uw legitimatiebewijs aan ons e-mailen. Het e-mailadres daarvoor vindt u in de ontvangstbevestiging die u na aanmelding via dit formulier van ons krijgt.

Uploaden legitimatiebewijs

Algemene voorwaarden

Om verder te kunnen gaan moet u akkoord gaan met de voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze website. Deze voorwaarden bestaan uit de reguliere door ons kantoor gehanteerde Algemene Voorwaarden aangevuld met specifieke voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze website.

U kan de van toepassing zijnde voorwaarden hier lezen, printen en downloaden als pdf bestand.

Algemene voorwaarden

Verzending stukken

In verband met strikte privacywetgeving (AVG) bieden wij u de mogelijkheid om conceptakten en overige stukken waarin uw persoonsgegevens zijn vermeld, toe te zenden via een beveiligd portal. In dat geval wordt na ontvangst van uw aanvraag het portal voor u geactiveerd op het door u bij uw aanvraag opgegeven e-mailadres. U ontvangt dan een e-mail met daarin een link door middel waarvan u een zelfgekozen wachtwoord voor het portal kunt aangeven. Wanneer in het dossier stukken voor u klaarstaan, ontvangt u daarvan een e-mailbericht.

Verzending stukken

Geplaatst kapitaal van de B.V.

Er is voor B.V.'s geen minimumkapitaal van €18.000 meer vereist. Standaard hebben B.V.'s die via deze site worden opgericht daarom een geplaatst kapitaal van €100 euro, verdeeld in honderd aandelen van een euro nominaal. Indien u meer geplaatst kapitaal wenst, bijvoorbeeld 10.000 euro, dan kan u dat hier aangeven.

Let wel: u dient er zelf zorg voor te dragen dat het geplaatste kapitaal, hetzij van €100 euro, hetzij meer, daadwerkelijk gestort wordt.

Geplaatst kapitaal in euro

De statutaire naam van uw B.V.

De letters B.V. moeten deel uitmaken van de naam. Deze moeten aan het begin of aan het eind van de naam staan. Wij gaan niet na of de door u opgegeven naam toelaatbaar is op basis van de handelsnaamwet of het merkenrecht. We gaan ervan uit dat u dan wel een door u ingeschakelde adviseur heeft onderzocht of de naam van de B.V. geen bezwaren oproept. Eventuele schade die ontstaat indien dat wel het geval is kan niet op ons verhaald worden.

Nadere informatie kan u vinden op onder meer de website van de Kamer van Koophandel http://www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten-of-overnemen/wat-moet-u-regelen/een-bedrijfsnaam-kiezen

Statutaire Naam

Vestigingsadres van de B.V.

Vul hier de adresgegevens in van de B.V. Dit is het adres waar de B.V. haar kantoor/bedrijf zal hebben. Als dit adres nog niet bekend is of als de B.V. is gevestigd op uw huisadres vult u de gegevens van uw huisadres in.

Straat + huisnummer*
Postcode*
Plaats*

Statutaire zetel

Normaal gesproken is de statuaire zetel de plaats waar de BV haar eerste vestigingsadres heeft (zie vorige vraag). U kan een andere zetel kiezen als dit adres binnenkort wijzigt en de B.V. verhuist naar een andere plaats.

Statutaire Zetel*

Doel van uw B.V

Maak een keuze uit onderstaande opties. U opent de opties door op het pijltje te klikken. Als u voor overig (bijvoorbeeld bij een werk B.V.) kiest moet u de beoogde werkzaamheden van uw B.V. nader invullen in onderstaand tekstvak.

Doel*
Omschrijving kernactiviteiten

Holding

Als u naast de bovenstaande B.V. gelijktijdig een holding wil oprichten, kan u dat hier aangeven. De holding wordt dan de oprichter, enig aandeelhouder en bestuurder van de bovenstaande B.V. Voor de holding worden dezelfde statutaire zetel en adresgegevens als van de bovenstaande B.V. gebruikt. NB: als u alleen een holding wil oprichten, kiest u hierboven bij de vorige vraag voor de optie 'holding' en beantwoordt u onderstaande vraag met nee.

De voordelen van een holdingstructuur

Onderneemt u vanuit één bv, dan zijn alle bedrijfsactiviteiten hierin ondergebracht, dus ook een eventueel bedrijfspand, uw eventuele pensioen in eigen beheer, de daadwerkelijke onderneming (uw werkactiviteiten) en overtollige geldmiddelen. Dat biedt overzicht, maar er zijn ook risico's. Zeer veel DGA’s kiezen dan ook terecht voor een holdingstructuur.

Waarom een holdingstructuur?

Een groot nadeel van het hebben van één bv is dat de schuldeisers zich bij financiële tegenslag kunnen verhalen op het hele vermogen van de bv. U loopt dan het risico dat alles wat u heeft opgebouwd verloren gaat en u met lege handen achterblijft. Met een holdingstructuur kan u dit voorkomen. In een holdingstructuur zijn meerdere bv's met elkaar verbonden. U houdt de aandelen in de holding, deze houdt de aandelen de werkmaatschappij. Meestal worden waardevolle activa, zoals het bedrijfspand, domeinnamen, intellectuele eigendomsrechten of overtollige geldmiddelen, ondergebracht in de holding bv en risicovolle activiteiten in de dochter bv.

Voordelen

Het spreiden van risico's is een van de belangrijkste voordelen van een holdingstructuur. Gaat bijvoorbeeld de werk-bv (de bv waarin ondernemingsactiviteiten plaatsvinden) failliet, dan wordt de holding bv over het algemeen niet meegetrokken. Dit kan bijvoorbeeld anders zijn ingeval van bestuurlijk wanbeleid, omdat de holding aansprakelijk kan worden gesteld.

De holdingstructuur kent nog minimaal twee belangrijke voordelen: Door het verdelen van winsten kan belasting worden bespaard. Bovendien kan de winst van de werk-bv door de deelnemingsvrijstelling belastingvrij worden overgeheveld naar de holding. Deze winst is dan alleen belast bij de werk-bv en niet bij de holding. Deze uitgekeerde winst is daarmee uit de risicosfeer gehaald. De verkoop/overdracht van delen van de onderneming gaat veel makkelijker met een holdingstructuur.

Fiscale eenheid

In een holdingstructuur is iedere bv in principe zelfstandig belastingplichtig, maar onder voorwaarden kunnen de verschillende bv's voor de vennootschapsbelasting gezamenlijk een fiscale eenheid vormen. Zij worden dan gezien als één belastingplichtige. Een belangrijk voordeel is dat winsten en verliezen onderling kunnen worden verrekend. Een belangrijk nadeel is dat iedere bv hoofdelijk aansprakelijk is voor de totale belastingschuld van de fiscale eenheid.

Holding*
Statutaire naam holding

Zie voor de vereisten waaraan de naam moet voldoen het bovenstaande bij de vraag 'De statutaire naam van uw B.V.'

Aandelenkapitaal

Er is voor B.V.'s geen minimumkapitaal van €18.000 meer vereist. Standaard hebben B.V.'s die via deze site worden opgericht daarom een geplaatst kapitaal van €100 euro, verdeeld in honderd aandelen van één euro nominaal. Indien u voor uw holding meer geplaatst kapitaal wenst, bijvoorbeeld 10.000 euro, dan kan u dat hier aangeven.

Geplaatst kapitaal holding in euro

Oprichtingsverklaring

Een oprichtingsverklaring is een verklaring van de notaris waaruit blijkt dat wij de oprichting van uw B.V. in behandeling hebben. Een oprichtingsverklaring is niet verplicht, maar wel noodzakelijk indien u uw B.V. als B.V.i.o. bij de Kamer van Koophandel wil inschrijven, bijvoorbeeld als u met spoed een inschrijvingsnummer nodig heeft. Een oprichtingsverklaring kost €35 ex BTW. Indien u een oprichtingsverklaring wenst, kan u dat hier aangeven.

Oprichtings-verklaring*

Akte van bekrachtiging

Soms wil u handelingen namens de op te richten B.V. verrichten. U wil bijvoorbeeld een huurcontract afsluiten of andere rechtshandelingen verrichten vóórdat de B.V. is opgericht. In dat geval is het noodzakelijk dat de B.V., zodra zij eenmaal is opgericht, de rechtshandelingen die namens haar zijn gedaan bij notariële akte bekrachtigt. Als de B.V. deze rechtshandelingen namelijk niet bekrachtigt, blijft u zelf hiervoor aansprakelijk in uw privé-vermogen. Het is daarom zeer aan te raden om de notaris een akte van bekrachtiging voor uw B.V. te laten opstellen. Een akte van bekrachtiging kost €95 ex BTW per B.V. en is aan te raden, maar niet verplicht.

Akte van bekrachtiging*

Boekjaar

Wij gaan standaard uit van een verlengd eerste boekjaar, dat eindigt op 31 december van het jaar na het jaar van oprichting (dus 31-12-2022). Als uw eerste boekjaar een jaar eerder moet eindigen (op 31-12-2021) of als de nieuwe B.V. wordt opgericht door een bestaande B.V. met een boekjaar dat afwijkt van het kalenderjaar kan u dat hier aangeven. Informeer bij uw accountant en/of belastingadviseur.

Boekjaar*

Spoed

Als het nodig is en als alles meezit kan een B.V. binnen tien dagen worden opgericht. Tegen een meerprijs kan een B.V. op kortere termijn worden opgericht. Indien u dit wenst, kunnen wij contact met u opnemen om uw B.V. zo snel mogelijk op te richten. Wij zullen u dan ook informeren over de kosten.

Met spoed*

Zakelijke rekening

Het is raadzaam om een zakelijke rekening te openen als u een BV opricht, omdat het u veel voordelen geeft: financieel overzicht en een professionele uitstraling.

Een zakelijke rekening is gemakkelijk te openen op Knab.nl en kan al vanaf € 6,- per maand. U kunt dan zoveel rekeningen openen als u wilt, u krijgt jaarlijks 1.000 transacties gratis en u betaalt niets extra’s voor een cardreader, internetbankieren en betaalpassen.

Nieuwsbrief

Wil u kosteloos onze nieuwsbrief voor cliënten ontvangen? In deze tweemaandelijkse nieuwsbrief worden artikelen opgenomen over ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving die voor u als cliënt relevant kunnen zijn.

Aanmelden nieuwsbrief

Versturen

Als u alle vragen heeft ingevuld vult u hieronder de afgebeelde letters/cijfers in en klik op verstuur gegevens.

Let op: de KvK zal u ná de inschrijving van de bv een aparte factuur toezenden van € 51,30. Dit betreft de kosten voor de eenmalige inschrijfvergoeding. Deze kosten komen dus bovenop onze declaratie en worden dus rechtstreeks door de Kamer van Koophandel aan u in rekening gebracht.

Ik weet dat ik voor de ondertekening persoonlijk aanwezig moet zijn op het notariskantoor in Lelystad. Dat geldt voor alle oprichters. *


Niet leesbaar? Verander tekst

We wijzen u op onze Privacy- en cookieverklaring.