Gegevens nieuwe BV (oprichter is een bestaande BV)

Vul onderstaande vragen in als er een bestaande BV is die de oprichter van de nieuwe BV moet worden. Bij oprichting door uzelf als privé persoon kiest u voor privé oprichter.

*= Verplicht

Persoonlijke gegevens

We wijzen u op ons privacybeleid

Aantal oprichters*

Wilt u een BV oprichten met meer dan 2 oprichters? Neem dan contact met ons op.

Vul onderstaande vragen over uzelf als oprichter van de B.V. in. Ga uit van de officiële namen zoals die bij de gemeente staan geregistreerd. Als u getrouwd bent geeft u uw eigen geboortenaam op en niet de achternaam van uw echtgenoot.

 

Oprichter

Voornamen*
Achternaam*
Geboortedatum*
Geslacht*
Geboorteplaats*
Burgerlijke Staat*

Vul hier uw eigen e-mail-adres, telefoonnummer en woonadres in:

E-mailadres*
Telefoonnummer*
Straatnaam + Huisnummer*
Toevoeging
Postcode*
Woonplaats*
Land*

Uploaden legitimatiebewijs

Voeg een scan bij van uw paspoort, rijbewijs of Nederlandse Identiteitskaart. Niet-Nederlanders woonachtig in Nederland dienen een niet verlopen vreemdelingendocument te uploaden. Waarom vragen wij dit? Na ontvangst van uw aanvraag controleren wij uw gegevens in een aantal registers. In een van die registers staan alle vermiste en gestolen legitimatiebewijzen vermeld. Ook voorkomen wij door het vragen van de scan aanvragen die niet serieus zijn. Uiteraard gaan wij als notariskantoor vertrouwelijk met uw gegevens om. Met Safari via de iPad is het niet mogelijk een legitimatiebewijs te uploaden. In dat geval kan u na aanmelding alsnog uw legitimatiebewijs aan ons e-mailen. Het e-mailadres daarvoor vindt u in de ontvangstbevestiging die u na aanmelding via dit formulier van ons krijgt.

Uploaden Legitimatiebewijs

KVK nummer oprichter 1

Vul hieronder het inschrijfnummer van de al bestaande oprichtende B.V. in bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uitsluitend Nederlandse B.V.

KvK nummer*

Wil u de statuten van uw bestaande, oprichtende B.V. zelf aan ons mailen of moeten wij ze opvragen bij de Kamer van Koophandel?

Waarom vragen wij dit? Wij zullen controleren of de doelstellingen van de bestaande B.V. de oprichting van een dochter-B.V. toelaat. Indien u de statuten niet zelf uploadt, zijn wij genoodzaakt ze bij de Kamer van Koophandel op te vragen. De Kamer van Koophandel rekent hier op het moment van schrijven €15,40 ex. BTW voor en deze kosten zullen in dat geval aan u worden doorberekend.

Statuten*
Upload statuten

Oprichter 2

Voornamen*
Achternaam*
Geboortedatum*
Geslacht*
Geboorteplaats*
Burgerlijke Staat*

Vul hier uw eigen e-mail-adres, telefoonnummer en woonadres in:

E-mailadres*
Telefoonnummer*
Straatnaam + Huisnummer*
Toevoeging
Postcode*
Woonplaats*
Land*

Uploaden legitimatiebewijs

Voeg een scan bij van uw paspoort, rijbewijs of Nederlandse Identiteitskaart. Niet-Nederlanders woonachtig in Nederland dienen een niet verlopen vreemdelingendocument te uploaden. Waarom vragen wij dit? Na ontvangst van uw aanvraag controleren wij uw gegevens in een aantal registers. In een van die registers staan alle vermiste en gestolen legitimatiebewijzen vermeld. Ook voorkomen wij door het vragen van de scan aanvragen die niet serieus zijn. Uiteraard gaan wij als notariskantoor vertrouwelijk met uw gegevens om. Met Safari via de iPad is het niet mogelijk een legitimatiebewijs te uploaden. In dat geval kan u na aanmelding alsnog uw legitimatiebewijs aan ons e-mailen. Het e-mailadres daarvoor vindt u in de ontvangstbevestiging die u na aanmelding via dit formulier van ons krijgt.

Uploaden Legitimatiebewijs

KVK nummer oprichter 2

Vul hieronder het inschrijfnummer van de al bestaande oprichtende B.V. in bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uitsluitend Nederlandse B.V.

KvK nummer*

Wil u de statuten van uw bestaande, oprichtende B.V. zelf aan ons mailen of moeten wij ze opvragen bij de Kamer van Koophandel?

Waarom vragen wij dit? Wij zullen controleren of de doelstellingen van de bestaande B.V. de oprichting van een dochter-B.V. toelaat. Indien u de statuten niet zelf uploadt, zijn wij genoodzaakt ze bij de Kamer van Koophandel op te vragen. De Kamer van Koophandel rekent hier op het moment van schrijven €15,00 ex. BTW voor en deze kosten zullen in dat geval aan u worden doorberekend.

Statuten*
Upload statuten

Algemene voorwaarden

Om verder te kunnen gaan moet u akkoord gaan met de voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze website. Deze voorwaarden bestaan uit de reguliere door ons kantoor gehanteerde Algemene Voorwaarden aangevuld met specifieke voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze website.

U kan de van toepassing zijnde voorwaarden hier lezen, printen en downloaden als pdf bestand.

Algemene voorwaarden*

Verzending stukken

In verband met strikte privacywetgeving (AVG) bieden wij u de mogelijkheid om conceptakten en overige stukken waarin uw persoonsgegevens zijn vermeld, toe te zenden via een beveiligd portal. In dat geval wordt na ontvangst van uw aanvraag het portal voor u geactiveerd op het door u bij uw aanvraag opgegeven e-mailadres. U ontvangt dan een e-mail met daarin een link door middel waarvan u een zelfgekozen wachtwoord voor het portal kunt aangeven. Wanneer in het dossier stukken voor u klaarstaan, ontvangt u daarvan een e-mailbericht. U kunt ook een keuze uitbrengen voor toezending van stukken per e-mail. In dat geval maken wij u er op attent dat wij de op grond van de AVG vereiste beveiliging niet kunnen garanderen. Hieronder kunt u aangeven op welke wijze u de stukken wenst te ontvangen.

Verzending stukken

Geplaatst kapitaal van de B.V.

Er is voor B.V.'s geen minimumkapitaal van €18.000 meer vereist. Standaard hebben B.V.'s die via deze site worden opgericht daarom een geplaatst kapitaal van €100 euro, verdeeld in honderd aandelen van één euro nominaal. Indien u meer geplaatst kapitaal wenst, bijvoorbeeld 10.000 euro, dan kan u dat hier aangeven.

Let wel: u dient er zelf zorg voor te dragen dat het geplaatste kapitaal, hetzij van €100 euro, hetzij meer, daadwerkelijk gestort wordt.

Geplaatst kapitaal in euro

De statutaire naam van uw nieuwe B.V.

De letters B.V. moeten deel uitmaken van de naam. Deze moeten aan het begin of aan het eind van de naam staan. Wij gaan niet na of de door u opgegeven naam toelaatbaar is op basis van de handelsnaamwet of het merkenrecht. We gaan ervan uit dat u dan wel een door u ingeschakelde adviseur heeft onderzocht of de naam van de B.V. geen bezwaren oproept. Eventuele schade die ontstaat indien dat wel het geval is kan niet op ons verhaald worden.

Nadere informatie kan u vinden op ondermeer de website van de Kamer van Koophandel http://www.kvk.nl/ondernemen/bedrijf-starten/wat-moet-u-regelen/een-bedrijfsnaam-kiezen

Statutaire naam*

Vestigingsadres van de nieuwe B.V.

Vul hier de adresgegevens in van de B.V. Dit is het adres waar de B.V. haar kantoor/bedrijf zal hebben. Als dit adres nog niet bekend is of als de B.V. is gevestigd op uw huisadres vult u de gegevens van uw huisadres in.

Straat + huisnummer*
Postcode*
Plaats*

Statutaire zetel nieuwe B.V.

Normaal gesproken is de statutaire zetel de plaats waar de BV haar eerste vestigingsadres heeft. U kan voor een andere zetel kiezen als dit adres binnenkort wijzigt en de BV verhuist naar een andere plaats.

Statutaire Zetel*

Doel van uw nieuwe B.V.

Maak een keuze uit onderstaande opties. U opent de opties door op het pijltje te klikken. Als u voor overig (bijvoorbeeld bij een werk B.V.) kiest moet u de beoogde werkzaamheden van uw B.V. nader invullen in onderstaand tekstvak.

Doel*
Omschrijving

Oprichtingsverklaring

Een oprichtingsverklaring is een verklaring van de notaris waaruit blijkt dat wij de oprichting van uw B.V. in behandeling hebben. Een oprichtingsverklaring is niet verplicht, maar wel noodzakelijk indien u uw B.V. als B.V.i.o. bij de Kamer van Koophandel wil inschrijven, bijvoorbeeld als u met spoed een inschrijvingsnummer nodig heeft. Een oprichtingsverklaring kost €35 ex BTW. Indien u een oprichtingsverklaring wenst, kan u dat hier aangeven.

Oprichtings-verklaring*

Akte van bekrachtiging

Soms wil u handelingen namens de op te richten B.V. verrichten. U wil bijvoorbeeld een huurcontract afsluiten of andere rechtshandelingen verrichten vóórdat de B.V. is opgericht. In dat geval is het noodzakelijk dat de B.V., zodra zij eenmaal is opgericht, de rechtshandelingen die namens haar zijn gedaan bij notariële akte bekrachtigt. Als de B.V. deze rechtshandelingen namelijk niet bekrachtigt, blijft u zelf hiervoor aansprakelijk in uw privé-vermogen. Het is daarom zeer aan te raden om de notaris een akte van bekrachtiging voor uw B.V. te laten opstellen. Een akte van bekrachtiging kost €95 ex BTW en is aan te raden, maar niet verplicht.

Akte van bekrachtiging*

Boekjaar

Wij gaan standaard uit van een verlengd eerste boekjaar, dat eindigt op 31 december van het jaar na het jaar van oprichting (dus 31-12-2022). Als uw eerste boekjaar een jaar eerder moet eindigen (op 31-12-2021) of als de nieuwe B.V. wordt opgericht door een bestaande B.V. met een boekjaar dat afwijkt van het kalenderjaar kan u dat hier aangeven. Informeer bij uw accountant en/of belastingadviseur.

Boekjaar*

Spoed

Als het nodig is en als alles meezit kan een B.V. binnen tien dagen worden opgericht. Tegen een meerprijs kan een B.V. op kortere termijn worden opgericht. Indien u dit wenst, kunnen wij contact met u opnemen om uw B.V. zo snel mogelijk op te richten. Wij zullen u dan ook informeren over de kosten.

Met spoed:*

Zakelijke rekening

Open een zakelijke rekening bij het oprichten van uw BV en profiteer van beter financieel overzicht, minder boekhoudkosten en een professionelere uitstraling van uw bedrijf.

Een zakelijke rekening opent u bij Knab al voor € 6,- per maand. U krijgt dan een compleet bankpakket met een onbeperkt aantal rekeningen, 1.000 gratis transacties en geen extra kosten voor een cardreader, internetbankieren en betaalpassen.

Nieuwsbrief

Wil u kosteloos onze nieuwsbrief voor cliënten ontvangen? In deze tweemaandelijkse nieuwsbrief worden artikelen opgenomen over ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving die voor u als cliënt relevant kunnen zijn.

Nieuwsbrief

Versturen

Let op: de KvK zal u ná de inschrijving van de bv een aparte factuur toezenden van € 51,30. Dit betreft de kosten voor de eenmalige inschrijfvergoeding. Deze kosten komen dus bovenop onze declaratie en worden dus rechtstreeks door de Kamer van Koophandel aan u in rekening gebracht.
Indien een reeds bestaande rechtspersoon de oprichtende partij is komen er kosten bij voor inzage in het handelsregister. Deze bedragen € 4,70 per betrokken rechtspersoon.

NB: Nadat u op aanvraag versturen heeft geklikt geeft u officieel opdracht voor het starten van de werkzaamheden voor de oprichting van uw B.V.(‘s). Indien wij de akten hebben voorbereid, maar de oprichting uiteindelijk niet doorgaat, brengen wij in plaats van het volledige bedrag € 275,- ex BTW per B.V. in rekening voor de verrichte werkzaamheden.

Ik weet dat ik voor de ondertekening persoonlijk aanwezig moet zijn op het notariskantoor in Lelystad. Dat geldt voor alle oprichters. *


Niet leesbaar? Verander tekst

We wijzen u op onze Privacy- en cookieverklaring.