BV opheffen

Wilt u uw BV opheffen? Dan is het van belang dat u eerst alle activa van uw BV liquideert, voordat u overgaat tot de uiteindelijke ontbinding. Dit kan via een gewone of een turboliquidatie. De turboliquidatie is aanzienlijk sneller. Hiervoor moet u echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Veel ondernemers vinden het lastig om een keuze te maken voor een van de twee opties en om de nodige stappen te nemen om de liquidatie daadwerkelijk uit te voeren. De specialisten van Standaard BV helpen u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies omtrent het opheffen van uw BV.

Turboliquidatie

Een liquidatie van een BV kan pas gestart worden nadat er akkoord is van de aandeelhouders. In een aandeelhoudersvergadering moet het besluit tot ontbinding genomen en ondertekend worden door de aandeelhouders. Wanneer dit besluit officieel is, kan de BV ontbonden worden via reguliere of turboliquidatie.

Een turboliquidatie kan echter niet zomaar uitgevoerd worden. De BV mag bijvoorbeeld geen baten of vermogensbestandsdelen meer hebben. Wanneer dit het geval is, kunt u de ontbinding bij de KvK deponeren.

Eisen turboliquidatie

Uw BV moet aan de onderstaande eisen voldoen om in aanmerking te komen voor turboliquidatie:

  • Er mogen geen schulden meer openstaan
  • Er mogen geen lopende vorderingen meer openstaan
  • De BV is geen aandeelhouder of bestuurder van een andere BV
  • De aandelen van de BV zijn niet gecertificeerd of verpand

Risico’s turboliquidatie

Het komt voor dat het bestuur van een BV op een ongeoorloofde manier naar een turboliquidatie toewerkt. Zij doen dit zodat de schuldeisers dan geen verhaal meer kunnen halen bij de BV, omdat deze al opgeheven is. De schuldeisers kunnen de bestuurders van een BV in dergelijke situaties vaak snel vinden via een curator. De schuldeisers hebben dan de mogelijkheid om de BV te heropenen. In het ergste geval kunnen de bestuurders van een BV ook aansprakelijk gesteld worden met hun privévermogen. Het is dus essentieel dat u zorgvuldig afweegt of uw BV wel voldoet aan de eisen voor een turboliquidatie. Twijfelt u hierover? Bel dan gerust met de specialisten van Standaard BV.

0320-24 73 94

Redenen om uw BV op te heffen

Er zijn verschillende redenen te bedenken om uw BV op te heffen. U wilt bijvoorbeeld weer in loondienst werken of een eenmanszaak blijkt voordeliger voor uw onderneming. We behandelen de meest voorkomende redenen om een BV op te heffen.

Onvoordelige rechtsvorm

Veel ondernemers kiezen er bij het oprichten van hun bedrijf voor om direct een BV op te richten. Hiermee genieten zij een beperkte aansprakelijkheid. Een BV is echter niet voor elk bedrijf de juiste rechtsvorm. Door te kiezen voor een BV mist u namelijk de fiscale voordelen die gelden in de beginjaren van een eenmanszaak, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling.

Lege stamrecht BV

Een stamrecht BV wordt vaak opgericht om een gouden handdruk te ontvangen. De stamrecht BV blijft na het ontvangen van de gouden handdruk leeg. Het is dan verstandig om de BV te liquideren wanneer er geen andere plannen zijn voor de stamrecht BV.

BV is niet langer levensvatbaar

Wanneer er structureel (te) weinig geld verdiend wordt met de BV, is het beter om deze op te heffen. U voorkomt dan dat de BV langzaam maar zeker naar het faillissement toewerkt.

De BV is nooit actief geweest

De laatste veelvoorkomende reden is dat de BV nooit actief is geweest. Vaak worden er verschillende BV’s opgericht in een grote holding BV, omdat er bij de oprichting van een bedrijf direct grote plannen zijn om diverse nevenactiviteiten te exploiteren. Naarmate de tijd vordert, veranderen de plannen en hebben bepaalde BV’s geen waarde meer. Daarnaast is het plan om ooit iets met de BV’s te doen niet meer actueel. De BV’s kunnen dan beter ontbonden worden.

Hulp nodig bij het opheffen van uw BV?

De specialisten van Standaard BV zijn u graag van dienst bij het opheffen van een BV. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij zijn van 9:00 tot 17:00 uur bereikbaar via 0320-24 73 94. U kunt uw vraag ook per mail aan ons stellen via info@standaardbv.nl.