Rechtsvormen bij het gezamenlijk starten van een bedrijf

8 Januari, 2015 13:17

Een nieuw bedrijf wordt vaak door 2 of meer personen gestart. De vraag is dan in welke rechtsvorm wilt u uw bedrijf beginnen? Is dat een BV, personenvennootschap of een joint venture? Hiervoor is het verstandig om een aantal dingen goed op papier te zetten. Het is van belang dat er goed wordt nagedacht over de samenwerkingsvorm die het beste aansluit op uw situatie. In dit blogbericht vindt u meer informatie over mogelijke samenwerkingsvormen.

Gezamenlijk een BV starten

Bij een samenwerking wordt in veel gevallen gekozen voor het oprichten van een BV. In dat geval richt iedereen meestal een eigen personal holding op en wordt er samen een werkmaatschappij (BV) opgericht. Via de personal holding wordt u aandeelhouder van de werkmaatschappij. StandaardBV.nl kan u helpen met het oprichten van een holding en een werkmaatschappij. Na het oprichten van de BV verzorgen wij de vervolgstappen, zoals het regelen van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Personenvennootschap

Indien de samenwerking niet gepaard gaat met veel risico’s, kan er gekozen worden voor een zogeheten personenvennootschap. In Nederland bestaat er onderscheidt tussen een VOF (vennootschap onder firma), een maatschap en een commanditaire vennootschap. Deze rechtsvormen worden gevormd op basis van een overeenkomst tussen de oprichters. Het nadeel van een personenvennootschap is dat het privékapitaal (uitgezonderd bij een commanditaire vennootschap) van de vennoten niet is beschermd. De oprichting van een personenvennootschap is niet verbonden aan formaliteiten en kan zonder tussenkomst van een notaris worden opgericht. Dit brengt dus wel een aantal risico’s met zich mee.

Joint venture

Er kan ook een samenwerking plaatsvinden tussen twee of meerdere bedrijven. Deze samenwerking wordt in veel gevallen een ‘joint venture’ genoemd. De bedrijven bundelen hun krachten, maar zijn niet juridisch aan elkaar verbonden. Ook een ‘joint venture’ kan in verschillende vormen bestaan. Een joint-ventureovereenkomst vormt de basis van de samenwerking. Het opstellen van een dergelijke overeenkomst vergt maatwerk.

Mocht u kiezen voor het oprichten van een BV, dan kan StandaardBV.nl u helpen met het oprichten van uw BV. Binnen drie stappen regelen wij het opstarten van een BV voor u en uw partner(s) en nemen de daarbij horende zorg uit handen. Voor het oprichten van een B.V. met meer aandeelhouders verzoeken wij u contact met ons op te nemen voor meer informatie.