Ondernemen terug van weggeweest?

13 Oktober, 2015 11:24

Het economisch bureau van de ABN-AMRO meldt dat de meeste sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven weer opgebloeid zijn en gelijk zijn aan het niveau van voor de crisis. De groei van alle sectoren begon al in 2014 en de verwachting is dat dit de komende jaren doorzet. De groei is vooral toe te schrijven aan de toenemende export en consumptie. Ziet de toekomst er rooskleurig uit voor alle ondernemers? 

2 sectoren uitgelicht

Bouw

Het blijft een zorgenkindje van de overheid: de bouw. In de crisis zijn heel wat bouwbedrijven failliet verklaard en ook nu zijn de productieniveaus nog 20% lager dan voor de crisis. In de woningbouw is het zelfs 40% lager dan in 2008. Is er geen hoop? Toch wel, de bouw heeft in het afgelopen jaar de grootste groei laten zien. Dat komt door de aantrekkende woningmarkt en het stijgende ondernemersvertrouwen.

Vrijetijdssector

Hoewel deze sector minder gevoelig is voor conjuncturele schommelingen loopt deze nog steeds 5 tot 10% achter. Of dat ooit weer op het oude niveau komt, moeten we afwachten. De horeca laat namelijk een nulgroei zien in 2015. Overigens is er voor hotels en restaurants wel hoop: de vraag trekt daar wel aan. De cafés blijven structureel achter.

Toename groei bedrijven

Over het geheel gaan steeds minder bedrijven gaan failliet. Per duizend ondernemingen gingen er in 2014 4,5 tot 5 op de fles. Ook zijn er in het tweede kwartaal van 2015 23.000 bedrijven bijgekomen, een groei van 3.7%. De provincies Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant laten de sterkste groei zien van het aantal ondernemingen. In Utrecht loopt de netto groei als enige terug. Hier is het aantal faillissementen ook gestegen.

Is de crisis dan voorbij? Dat valt niet te zeggen, maar feit blijft dat de meeste marktontwikkelingen erg gunstig zijn om in te opereren. Ondernemen is weer terug van weggeweest.

Eigen onderneming starten

Indien u zelf een onderneming wilt starten, dan kan dit in verschillende rechtsvormen. U kunt zich bij ons aanmelden voor de oprichting van een BV, holding of dochter BV. Dat kan online op deze website.