Levenstestament voor ondernemers

8 Januari, 2015 13:11

Bestuurders van ondernemingen houden er vaak geen rekening mee wat er met hun onderneming moet gebeuren als zij langdurig ernstig ziek zijn. Gelukkig is dit eenvoudig op te lossen door een levenstestament te maken. Wij bij Standaardbv.nl raden het u als ondernemer ten zeerste aan om een levenstestament te maken. In dit blogbericht leggen wij uit wat een levenstestament precies is, wat de voordelen zijn en laten wij aan de hand van een praktijkvoorbeeld zien waarom een levenstestament zo belangrijk is.

Wat is een levenstestament?

In een normaal testament worden zaken vastgelegd voor het geval iemand overlijdt. Daarentegen worden in een levenstestament zaken vastgelegd voor iemand die nog in leven is maar door ziekte of een ongeval niet meer in staat is zijn onderneming te leiden. Er wordt bijvoorbeeld in geregeld wie de leiding binnen de onderneming heeft bij de tijdelijke afwezigheid.

Voordeel van een levenstestament

Met een levenstestament wordt voorkomen dat uw onderneming stil komt te liggen doordat er niemand formeel de leiidng heeft. Zo kan er bij uw afwezigheid snel geschakeld worden in uw onderneming en blijft een gang naar de rechter voor het regelen van een onderbewindstelling achterwege.

Voorbeeld uit de praktijk

Henk is al jaren getrouwd met zijn vrouw Joke. Hij heeft zijn eigen onderneming en is hier directeur-grootaandeelhouder (DGA), dit betekent dat hij de bestuurder van de onderneming is en alle aandelen in zijn bezit heeft. Henk raakt op een dag betrokken bij een ernstig ongeluk en belandt in een coma.

De problemen stapelen zich al snel op voor Joke. De rekeningen moeten door de bv betaald worden, iets wat Henk normaal gesproken regelt aangezien hij de enige is die bij het geld van de bv kan komen. Henk en Joke hebben alles wel goed geregeld in een testament maar dit kan nog niet in werking treden omdat Henk nog leeft. De leveranciers worden ondertussen onrustig en dreigen de leveringen stop te zetten. Dit zou funest zijn voor de onderneming.

Na overleg met hun notaris besluit Joke om aan de rechter te vragen of zij als bewindvoerder van de onderneming mag optreden in de afwezigheid van Henk. Er gaan enkele weken overheen voordat Joke uiteindelijk door de rechter tot bewindvoerder van de onderneming is benoemd. Ondertussen gaat het steeds slechter met Henk en besteedt Joke hier haar meeste aandacht aan. Dit komt het bedrijf allemaal niet ten goede. Met een levenstestament was dit allemaal beter geregeld geweest. Het was gelijk duidelijk geweest wie de onderneming moest leiden, Henk had bijvoorbeeld een vervanger binnen zijn bedrijf met verstand van zaken aan kunnen wijzen. Verder was een gang naar de rechter niet nodig geweest omdat alles in het levenstestament staat.

Met een levenstestament kun je nog veel meer regelen. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Standaardbv.nl.