Hoe is de aansprakelijkheid geregeld in een BV?

Veel ondernemers kiezen ervoor om een BV op te richten, omdat een BV zelf een rechtspersoon is. Dit houdt in dat een BV aansprakelijk is en u als oprichter niet hoofdelijk aansprakelijk bent. Slechts in uitzonderlijke gevallen is dit wel het geval. Is er bijvoorbeeld een schuldeiser aan wie de BV geld verschuldigd is? Dan is alleen de BV hiervoor aansprakelijk. Is de BV failliet? Dan kan de schuldeiser niet betaald worden.

Wanneer kunt u als bestuurder van een BV aansprakelijk gesteld worden?

Zoals hierboven al aangegeven, is de BV zelf aansprakelijk. Het risico van een investeerder is dus ook slechts beperkt tot het bedrag dat hij als investering in de BV heeft gebracht. Voor bestuurders is er een andere regeling, namelijk de bestuurdersaansprakelijkheid. Deze regeling houdt in dat u als bestuurder nog altijd aansprakelijk gesteld kan worden in het geval van onbehoorlijk bestuur.

Wat is onbehoorlijk bestuur?

Een bestuurder moet de BV op een juiste manier besturen, hij moet in het belang van een BV handelen en geen overeenkomsten aangaan waarvan hij weet dat de BV deze niet kan nakomen. Onbehoorlijk bestuur houdt in dat de bestuurder de BV niet op de juiste manier bestuurt. Kort gezegd: het voortbestaan van de BV is in gevaar gebracht door de beslissingen van de bestuurder. In dit geval is de bestuurder aansprakelijk met zijn privévermogen voor de schulden van de BV.

Enkele voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn:

  • Een slordige boekhouding
  • Het ontbreken van een jaarrekening
  • Het niet indienen van de vereiste stukken bij de KvK
  • Een onjuiste weergave in het jaarverslag
  • Het selectief betalen van crediteuren
  • Het in strijd handelen met de statutaire doelen van de BV
  • Zwart geld ontvangen of betalen

Kunnen aandeelhouders ook aansprakelijk gesteld worden?

Naast het bestuur zijn er passieve aandeelhouders die aansprakelijk gesteld kunnen worden. Passieve aandeelhouders zijn investeerders die zich niet dagelijks bezighouden met het bestuur van de besloten vennootschap. Voor aandeelhouders geldt in het algemeen dat ze niet hoofdelijk aansprakelijk zijn, ze zijn slechts aansprakelijk voor hun eigen investering. Bij een faillissement is de aandeelhouder dus zijn ingebrachte geld kwijt. Er kan alleen een beroep gedaan worden op deze aansprakelijkheid wanneer de uitkering ervoor gezorgd heeft dat de BV niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen.

Van beperkte aansprakelijkheid tot volledig aansprakelijk

Aandeelhouders zijn dus in mindere mate aansprakelijk voor de schulden van de BV dan de bestuurder. Desondanks zijn er nog altijd uitzonderingen. Is de aandeelhouder wel veel bezig met het dagelijkse bestuur en lijkt het naar buiten toe alsof hij ook bestuurder is, dan kan de aandeelhouder toch aansprakelijk gehouden worden.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over de aansprakelijkheid bij een BV, kunt u contact met ons opnemen. Vul hiervoor ons contactformulier in of bel ons via 020 247 394.

We wijzen u op ons privacybeleid

Naam*
Bedrijf
E-mailadres*
Telefoonnummer
Vraag/ opmerking*

Niet leesbaar? Verander tekst

We wijzen u op onze Privacy- en cookieverklaring.